Registrace dražitele

Varování!
Pokud nepřiložíte doklad totožnosti k registraci, nebude vaše registrace řádně dokončena a vaše příhozy nebudou z důvodu ochrany ostatních dražitelů akceptovány.