Registrace dražitele

Varování!
Pro dokončení registrace je nutné přiložit kopii (sken) Vašeho občanského průkazu nebo pasu.
Registraci lze taktéž provést osobně v naší galerii, bez nutnosti zasílání kopie dokladu.