Čapek Josef
Číslo položky: 14400
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Hrajeme kuličky
popis: Ofsetový tisk, rozměr tiskové plochy 26,5 x 32 cm, zaskleno
o autorovi: Narodil se 23. 3. 1887 v Hronově nad Metují a zemřel 13. 4. 1945v koncentračním táboře v Belsenu v Německu.
Malíř, knižní grafik, kreslíř a spisovatel.
Navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze a studoval v Paříži. Autor slova „robot“. Byl spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, poté člen Spolku výtvarných umělců Mánes, s kterou se rozešel, aby pak působil ve skupině Tvrdošíjných.
Josef Čapek, mnohostranná osobnost meziválečného období, se narodil 28. března 1887 v Hronově. Byl to malíř, grafik, dramatik, prozaik a autor próz pro děti, žurnalista, výtvarný teoretik a kritik.
Slovesné dílo Josefa Čapka se vyvíjelo v těsném vztahu k tvorbě výtvarné. Zpočátku psal s bratrem Karlem krátké prózy, které postupně dokumentují vývoj obou autorů v kontaktu s dobovými stylovými tendencemi – od secese přes novoklasicismus po kubismus. Rozsáhlou část díla Josefa Čapka tvoří studia, eseje a fejetony o umění.
Otec Josefa Čapka byl lékař a osvětový pracovník, matka byla sběratelkou literárního folkloru. Oba sourozenci Josefa Čapka – Karel a Helena – byli spisovatelé. Dětství prožil v Malých Svatoňovicích a v Úpici.
Josef Čapek vystudoval německou tkalcovskou školu ve Vrchlabí. Roku 1904 odešel natrvalo do Prahy, kam se později přestěhovala celá rodina. V letech 1904 – 1910 studoval malbu a kresbu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Již za studií navázal kontakty s uměleckým a literárním světem. V letech 1910 – 1911 pobýval studijně v Paříži.
Po návratu do Čech byl kratší dobu redaktorem Uměleckého měsíčníku. Potom vstoupil do spolku Mánes a spoluredigoval jeho časopis Volné směry.
Spolu s bratrem Karlem a s S.K. Neumannem se podílel na vydání generačního Almanachu na rok 1914. V období mezi válkami se vedle malířství, knižní grafiky a scénického výtvarnictví věnoval novinářské a literární činnosti. Pracoval v Národních listech, v letech 1921 – 1939 pak v Lidových novinách.
Vzhledem k tomu, že se intenzivně angažoval v protifašistickém zápase, byl již 1. září roku 1939 zatčen a vězněn v koncentračních táborech.
Josef Čapek zemřel na sklonku 2. světové války, a to v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu v Dolním Sasku pravděpodobně na tyfus. Symbolický hrob je v Praze na Vyšehradském hřbitově.
Vyvolávací cena:
500 Kč
Aktuální cena:
2 100 Kč

aukce končí za
Ukončená
25.01.2022 21:34

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
2 100,00 Kč 25.1.2022 20:30:03
2 000,00 Kč 25.1.2022 15:43:08
(limitem)
1 900,00 Kč 25.1.2022 15:43:08
1 800,00 Kč 25.1.2022 15:42:22
(limitem)
1 700,00 Kč 25.1.2022 15:42:22
1 600,00 Kč 18.1.2022 18:59:16
1 500,00 Kč 18.1.2022 18:59:13
(limitem)
1 400,00 Kč 18.1.2022 18:59:13
1 300,00 Kč 18.1.2022 18:59:09
(limitem)
1 200,00 Kč 18.1.2022 18:59:09
1 100,00 Kč 6.1.2022 21:03:23
(limitem)
1 000,00 Kč 6.1.2022 21:03:23
700,00 Kč 12.12.2021 14:51:41
(limitem)
600,00 Kč 11.12.2021 12:47:19
500,00 Kč 28.11.2021 18:45:04