Reynek Bohuslav
Číslo položky: 9058
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Klanění pastýřů
popis: Suchá jehla, rozměr ve výřezu 11 x 23,5 cm, zaskleno, signováno vpravo dole tužkou Reynek
o autorovi: Narodil se 31. 5. 1892 v Petrkově u Havlíčkova Brodu a zemřel 29. 8. 1971 tamtéž.
Básník křesťanského zaměření, překladatel a vydavatel poezie, grafik.
Narodil se v rodině statkáře v Petrkově. S Petrkovem spojil téměř celý život. Vystudoval reálku, začal studovat techniku, ale větší zájem měl o poezii a malířství. Proto studium vzdal a vrátil se do Petrkova. Spolupracoval s vydavatelem J. Florianem na jeho edicích, účastnil se na nich překlady, svými pracemi i grafikou. Sám vydával bibliofilskou edici Sešity poezie. Po studiích reálky žil ve Francii, kde se oženil s francouzskou básnířkou Suzanne Renaudovou a pravidelně žil s rodinou půl roku v Petrkově a půl roku ve Francii. Od roku 1936 žili trvale v Petrkově, a to i po znárodnění statku po roce 1948. Žil křesťansky pokorným životem, do roku 1957 pracoval jako zemědělský dělník. Potom se věnoval psaní poezie a grafické tvorbě. Během studia na jihlavské reálce se začal věnovat kresbě a malbě. Ve dvacátých letech vytvořil v souvislosti s nakladatelstvím Josefa Floriana ve Staré Říši expresionistické linoryty. Při vydávání své vlastní edice Sešitů poezie spolupracoval s J. Čapkem a V. Hofmanem. V letech 1927 - 1929 vystavoval svoje kresby, pastely a lepty na několika výstavách ve Francii, kde bylo jeho dílo velmi dobře přijato. Výtvarná tvorba pro něj v tomto období znamenala hlavní zdroj obživy. V roce 1933 si poprvé vyzkoušel techniku suché jehly. Tyto grafiky začínají od té doby nad kresbami uhlem a pastelem převažovat. Mezi lety 1933 - 1971 tak vytvořil více než šest set grafických listů technikou suché jehly nebo leptu. Ve třicátých letech dominuje v jeho grafikách krajina, až od roku 1939 se výrazněji uplatňují motivy biblické. Za druhé světové války jsou nejčastějšími motivy ukřižování, pieta, zapření sv. Petra. Z této doby je také Pašijový cyklus. Nejvýznamnější část jeho grafického díla vznikla v 50. a 60. letech, např. cyklus Job, cyklus Don Quijote a množství dalších grafik.
Vyvolávací cena:
10 000 Kč
Aktuální cena:
20 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
18.11.2019 20:50

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
20 000,00 Kč 18.11.2019 20:46:37
18 200,00 Kč 18.11.2019 20:41:33
17 200,00 Kč 18.11.2019 20:39:09
16 000,00 Kč 18.11.2019 18:44:24
(limitem)
15 000,00 Kč 18.11.2019 16:46:44
14 000,00 Kč 18.11.2019 16:46:20
(limitem)
14 000,00 Kč 18.11.2019 16:46:19
13 000,00 Kč 18.11.2019 15:34:13
(limitem)
12 000,00 Kč 17.11.2019 22:58:07
11 000,00 Kč 17.11.2019 07:37:28
10 000,00 Kč 19.9.2019 11:42:49