Lhoták Kamil
Číslo položky: 8663
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Křeslo a patent
popis: Litografie, rozměr listu 15,5 x 11 cm, zaskleno
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
1 500 Kč
Aktuální cena:
2 100 Kč

aukce končí za
Ukončená
17.09.2019 20:52

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
2 100,00 Kč 17.9.2019 10:02:47
(limitem)
2 000,00 Kč 17.9.2019 10:02:47
1 900,00 Kč 17.9.2019 10:02:41
(limitem)
1 800,00 Kč 17.9.2019 10:02:40
1 700,00 Kč 16.9.2019 09:10:42
(limitem)
1 600,00 Kč 12.9.2019 02:12:58
1 500,00 Kč 24.6.2019 17:50:48