Zpět na aukce Zrzavý Jan
popis: Suchá jehla 27/50, rozměr ve výřezu 10 x 6,5 cm, zaskleno
o autorovi: Narodil se 5. 11. 1890 ve Vadíně – Okrouhlici a zemřel 12. 10. 1977 v Praze.
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf.
Studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, poté reálku v Kutné Hoře a měšťanskou školu v Přibyslavi a Havlíčkově Brodě. Ve studiu pokračoval na soukromé malířské škole u K. Reisnera, F. Županského a F. Ženíška ml. A u profesora Dítěte na UMPRUM v letech 1907 – 1909. Ve 20. a 30. letech podnikal cesty do Itálie, Belgie, Anglie a Francie. První etapa jeho tvorby je charakteristickým spojením českého secesního symbolismu a expresionismu s prvky kubismu. Byl členem SVU Mánes, kde vystavoval až do roku 1917. Nový impuls mu přineslo setkání s kritikem M. Martenem, který jej nabádal ke studiu a kresbě přírody starých mistrů. Byl inspirován italskou renesancí, studoval mistry italského quattrocenta, zejména Raffaela a Leonarda. V roce 1910 založil spolu s J. Váchalem, J. Konůpkem a F. Koblihou volné umělecké sdružení Sursum. Roku 1918 se sblížil s J. Čapkem, V. Špálou, V. Hofmanem, O. Marvánkem a R. Kremličkou a formovali skupinu Tvrdošíjní. Po I. světové válce jeho tvorba vyústila v typický lyrický a snově měkký tvar. Tvoří kresby a frontispisy k mnoha dílům českých i zahraničních autorů. Pracoval na scénických výpravách pro Národní divadlo. V druhé etapě tvorby se věnoval převážně krajinomalbě. V roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy a účastnil se jejich členských výstav. Roku 1924 si pronajal samostatný ateliér v Paříži. Od poloviny 30. let opouštěl pastelově poetický kolorit ve prospěch sytější barvy. Za 2. Světové války se v jeho krajinách objevovala osudovost a baladičnost vedle motivu smrti i naděje. Od roku 1947 byl profesorem malby a kompozice na katedře výtvarné výchovy FF PU v Olomouci, kde působil do roku 1950.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
1 000 Kč
Aktuální cena:
6 500 Kč

aukce končí za
Ukončená
24.04.2019 22:08

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
6 500,00 Kč 23.4.2019 22:20:21
6 000,00 Kč 23.4.2019 22:20:16
(limitem)
5 500,00 Kč 23.4.2019 22:20:16
5 000,00 Kč 23.4.2019 08:48:54
(limitem)
4 900,00 Kč 23.4.2019 08:48:53
4 800,00 Kč 23.4.2019 08:48:50
(limitem)
4 700,00 Kč 23.4.2019 08:48:50
4 600,00 Kč 22.4.2019 14:11:04
(limitem)
4 500,00 Kč 22.4.2019 14:11:04
(limitem)
4 100,00 Kč 22.4.2019 14:10:54
(limitem)
4 000,00 Kč 22.4.2019 14:10:54
(limitem)
3 200,00 Kč 21.4.2019 20:10:45
(limitem)
3 100,00 Kč 21.4.2019 20:10:44
3 000,00 Kč 21.4.2019 20:10:44
(limitem)
2 900,00 Kč 21.4.2019 20:10:44
2 800,00 Kč 21.4.2019 20:10:38
(limitem)
2 700,00 Kč 21.4.2019 20:10:38
2 600,00 Kč 21.4.2019 20:10:38
(limitem)
2 500,00 Kč 21.4.2019 20:10:37
2 400,00 Kč 21.4.2019 20:10:32
(limitem)
2 300,00 Kč 21.4.2019 20:10:32
2 200,00 Kč 21.4.2019 08:49:21
(limitem)
2 100,00 Kč 21.4.2019 02:06:40
2 000,00 Kč 21.4.2019 02:06:07
(limitem)
2 000,00 Kč 21.4.2019 02:06:06
1 900,00 Kč 21.4.2019 02:05:40
(limitem)
1 800,00 Kč 21.4.2019 02:05:40
1 700,00 Kč 21.4.2019 02:05:03
(limitem)
1 600,00 Kč 21.4.2019 02:05:02
1 500,00 Kč 18.4.2019 19:49:49
(limitem)
1 400,00 Kč 17.4.2019 22:40:46
1 300,00 Kč 17.4.2019 02:39:21
1 200,00 Kč 15.4.2019 21:43:38
1 100,00 Kč 4.4.2019 10:12:32
1 000,00 Kč 4.3.2019 20:52:57