Zpět na aukce Lhoták Kamil
popis: Akvarel na ručním papíru , rozměr ve výřezu 26,5 x 18 cm, zaskleno, signováno Kamil Lhoták 1982
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
1 500 Kč
Aktuální cena:
7 500 Kč

aukce končí za
Ukončená
27.06.2017 18:35

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
7 500,00 Kč 27.6.2017 18:23:21
(limitem)
7 000,00 Kč 27.6.2017 18:23:21
6 500,00 Kč 27.6.2017 18:20:00
(limitem)
6 000,00 Kč 22.6.2017 22:25:02
5 500,00 Kč 21.6.2017 21:22:43
5 000,00 Kč 21.6.2017 21:21:45
(limitem)
4 900,00 Kč 21.6.2017 21:21:44
4 800,00 Kč 21.6.2017 21:21:37
(limitem)
4 700,00 Kč 21.6.2017 21:21:36
4 600,00 Kč 18.6.2017 12:06:10
4 500,00 Kč 18.6.2017 12:06:06
(limitem)
4 500,00 Kč 18.6.2017 12:06:05
4 400,00 Kč 18.6.2017 12:06:02
(limitem)
4 300,00 Kč 18.6.2017 12:06:01
4 200,00 Kč 18.6.2017 12:05:52
(limitem)
4 100,00 Kč 18.6.2017 12:05:51
4 000,00 Kč 18.6.2017 12:05:48
(limitem)
3 900,00 Kč 18.6.2017 12:05:48
3 800,00 Kč 18.6.2017 12:05:45
(limitem)
3 700,00 Kč 18.6.2017 12:05:45
3 600,00 Kč 18.6.2017 12:05:40
(limitem)
3 500,00 Kč 18.6.2017 12:05:40
3 400,00 Kč 18.6.2017 12:05:38
(limitem)
3 300,00 Kč 18.6.2017 12:05:37
3 200,00 Kč 18.6.2017 08:26:03
(limitem)
3 100,00 Kč 17.6.2017 14:40:27
3 000,00 Kč 17.6.2017 14:40:26
2 900,00 Kč 17.6.2017 14:40:25
2 800,00 Kč 17.6.2017 14:40:22
2 700,00 Kč 13.6.2017 20:28:17
2 600,00 Kč 6.6.2017 15:34:48
2 500,00 Kč 6.6.2017 15:34:25
(limitem)
2 400,00 Kč 6.6.2017 15:34:22
2 300,00 Kč 6.6.2017 15:34:11
(limitem)
2 200,00 Kč 6.6.2017 15:34:11
2 100,00 Kč 2.6.2017 23:20:11
(limitem)
2 000,00 Kč 1.6.2017 23:00:58
1 900,00 Kč 31.5.2017 17:30:00
1 800,00 Kč 26.5.2017 15:35:59
1 700,00 Kč 22.5.2017 20:16:05
1 600,00 Kč 18.5.2017 21:27:22
1 500,00 Kč 15.5.2017 17:06:53