Souček Jan
Číslo položky: 19699
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Madam Apocalypse - Velký formát
popis: Olej na plátně, rozměr 116 x 115 cm. Z cyklu Živly. Majitel obraz získal od autora.
o autorovi: (1941 - 2008)
byl český malíř, grafik a ilustrátor.
V letech 1957-1961 studoval na střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě pod vedením prof. Stanislava Libenského. Poté studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v atelieru Adolfa Hoffmeistra.
Soustředil se na malířství a volnou i užitou grafiku. Stěžejním bodem jeho zájmu byly historické, fantastické a utopické krajiny, ztvárňované staromistrovskou technikou olejovými barvami s vrstvou lazur na rozměrných plátnech. Obdivoval jinotaje malby rudolfinského manýrismu a romantismus období rokoka (vytvořil například Poctu J. B. Fischerovi z Erlachu nebo J.J. Watteauovi).

Z ilustrací vytvořil například samostatnou monografii Apokalypsa na biblické motivy[1]. Z grafických technik vyhledával barevný lept, suchou jehlu a akvatintu. Spolupracoval také na filmové scénografii. Jeho staroměstský ateliér ve starobylém domě v Karlově ulici 25 byl sám o sobě uměleckým dílem.

Od roku 1971 pravidelně vystavoval v České republice, Německu, Švýcarsku, Belgii, Finsku, bývalé Jugoslávii, Rumunsku, Francii, Rakousku a Spojených státech.

Byl členem SČUG Hollar.

Jeho dílo je zastoupeno ve sbírkách Národní galerie v Praze, Památníku národního písemnictví v Praze, Ministerstva kultury ČR, Galerie hl. m. Prahy, Galerie výtvarného umění v Roudnici nad Labem, Ministerstva zahraničí ČR, v budovách německého a brazilského velvyslanectví, a dalších.
Vyvolávací cena:
200 000 Kč
Aktuální cena:
200 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
08.04.2024 19:16