Kunstovný Jan Křtitel
Číslo položky: 14758
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Ústí nad Orlicí od západu
popis: Akvarel, rozměr ve výřezu 23 x 35 cm, zaskleno
o autorovi: 1854-1942
pedagog, malíř, ústecký hudebník a divadelní ochotník.
Po vystudování reálky a po absolvování jednoročního učitelského kursu v Soběslavi učil na Táborsku. Jeho prvním místem bylo Hlinsko v Čechách. Do Ústí nad Orlicí přišel v roce 1878. Ve  městě působil nejprve jako učitel, později jako ředitel bývalé chlapecké školy. Mimo pedagogickou činnost se Jan Kř. Kunstovný věnoval zejména ochotnickému divadlu a potom svému velkému koníčku – kreslířství. Od roku 1890 až do roku 1895 byl jedním z nejaktivnějších členů tehdy „Volného sdružení ochotníků", jehož mateřská scéna byla ve staré „Dolnici" (pozn. bývalý hotel Friml, dnes prostor tržnice na Podměstí). Uplatnil se nejen jako dovedný malíř dekorací, ale také jako maskér při líčení herců. Když se v roce 1896 „Volné sdružení ochotníků" přeměnilo na spolek „Vicena", stal se jeho prvním režisérem.
Jan Kř. Kunstovný se projevil také jako dramatický autor. V roce 1895 napsal a o rok později uvedl na jeviště výpravnou báchorku pro školní mládež „Čarovné housle". K napsání tohoto dílka jej inspirovaly výkony mladého třináctiletého Jaroslava Kociana, který také při provedení v červenci 1896 vystoupil v hlavní roli. Složil také báchorku se zpěvy a tanci „Krakonošova sázka". Ta byla hrána v Ústí nad Orlicí v roce 1916 a setkala se s velkým ohlasem především u mládeže.
Byl také jedním z těch, kteří žili pro myšlenku vystavět v Ústí  vlastní divadelní budovu. Ve svých dvaaosmdesáti letech se dočkal uskutečnění tohoto snu. V září 1936 se účastnil slavnostního otevření ústeckého divadla. Patřil tehdy mezi nejstarší, ale především mezi nejváženější hosty.
Zvláštní kapitolou jeho života byla láska ke kreslení a malování. Za svůj dlouhý a plodný život vytvořil dlouhou řadu obrázků a kreseb, které zachycující vzhled našeho města na konci 19. století a počátku 20. století. Jeho zásluhou se tak zachoval budoucím generacím vzácný doklad o tom, jak město vypadalo, ale zejména, jak se postupně měnilo. Jan Kř. Kunstovný také zpíval v proslulém ústeckém oktetu, v učitelském souboru hrál sólově na flétnu. V Ústí nad Orlicí si v ulici Jiráskova postavil dům s názvem „Villa Mateřídouška", který s rodinou obýval od roku 1925. Ve sbírkách městského muzea najdete nejenom jeho kresby a malby, ale i obě autorské divadelní hry. V roce 1994 vydalo městské muzeum čtyři barevné reprodukce jeho kreseb s názvem Ústecké motivy. V malém množství jsou ještě v muzeu k prodeji.
Jan Křtitel Kunstovný zemřel v Ústí nad Orlicí 9. března 1942 a je pochován na ústeckém hřbitově.
Foto: Památník ústeckého divadelnictví 1836 – 1936. s. 58


Zdroj: www.muzeum-uo.cz/cz/kalendarium
Zdroj: https://orlicky.denik.cz/zpravy_region/regionalni-vyroci-jan-kr-kunstovny-20140628.html
Vyvolávací cena:
2 000 Kč
Aktuální cena:
2 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
14.03.2022 22:16