Dostálová Alena
Růže
Vyvolávací cena: 1 500 Kč
Aktuální cena: 3 100 Kč
Číslo položky: 10071
Ukončená
06.04.2020 21:23
Máška Jiří
Fray Diego Torqvemada s Pohůnky
Vyvolávací cena: 2 000 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 16212
Ukončená
15.11.2022 22:02
Nesignováno .
Dívčí portrét
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 14512
Ukončená
25.01.2022 21:54
Nesignováno .
Restaurace Hofmanka
Vyvolávací cena: 800 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 13609
Ukončená
23.11.2021 19:36
Daněk Sedláček František
Zátiší s rozkvetlou slunečnicí
Vyvolávací cena: 2 500 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 8492
Ukončená
24.06.2019 20:21
Hanuš
Krajina
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 10115
Ukončená
07.04.2020 20:58
Horný Willy
Krajina s poli
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 16697
Ukončená
14.02.2023 20:00
Träger Adolf
Na statku Semice - Cimburův statek
Vyvolávací cena: 2 800 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 11927
Ukončená
01.02.2021 21:38
Martinec Milan
Slunečnice - velký formát
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 14238
Ukončená
15.03.2022 19:22
Hejna Václav
Zátiší s karafou
Vyvolávací cena: 3 000 Kč
Aktuální cena: 3 000 Kč
Číslo položky: 11076
Ukončená
17.09.2020 22:12