Homolka Antonín
Číslo položky: 51211
Zpět na aukce
popis: Suchá jehla , list : 39 x 51,5 cm a tisk : 30 x 40 cm
o autorovi:
Antonín Homolka se narodil v Jílovicích 20. července roku 1909. Obecnou školu navštěvoval v Jílovicích, do měšťanky musel dojíždět do Českých Budějovic a vzhledem k chudým poměrům v rodině, nemohl jít dále studovat, takže se musel spokojit s kompromisem - vyučil se retušérem hlubotisku v pražské tiskárně Václava Neuberta a posléze tam nastoupil do zaměstnání. V kreslení se mohl zdokonalovat pouze ve večerních kursech. Poté, co podnikl cestu do Itálie a uchvátilo ho zdejší umění, rozhodl se k velmi riskantní mu kroku. Zanechal práce v tiskárně a přihlásil se na Umělecko - průmyslovou školu. Mezi lety 1930 až 1933 zde studoval pod vedením Jaroslava Bendy a přechází na Akademii výtvarných umění u T.F. Šimona, kde studuje od roku 1933 do roku 1938. Avšak kvůli neshodám s profesorem byl nucen dokončit studia u Viléma Nowaka. Od roku 1939 začíná svá díla vystavovat se družením Jihočeských výtvarníků. V jeho činnosti jej podporoval i Jan Kojan, akademický malíř pocházející z nedalekých Kojákovic. Na jeho doporučení Homolka vstupuje roku 1945 do Jednoty umělců výtvarných, i když jeho tvorba nespočívala na malbě, ale v grafice. Ve své práci přimkl k domovu, jeho tvorba nepodléhala módním vlivům a ačkoliv byl tiché a nevýbojné povahy, svojí houževnatostí a pílí se dokázal vypracovat v osobitého umělce, i když některé lepty a litografie nesou mnohde shodné rysy s kolegy jeho generace.

Hlavním objektem jeho zájmu byla krajina. Snažil se o její vystižení v celé kráse a jejích typických rysů. Nebyla to však jen krajina, kterou maloval. Často se vracel do svých milovaných Jílovic a maloval v jejím okolí - motivy osamělých stavení, louky, říčky, osamělé stromy a rybníky, které měl velmi rád.

Návštěva Holandska, kam putoval po Rembrandtových stopách, zanechala na jeho tvorbě svoji stopu a v tomto vnímání byly zanechány jisté stopy na jeho tvorbě.

V posledních dnech 2. světové války vznikla řada grafických listů vztahujících se k tragickým událostem, které je provázely.

Jeho tvorba tvořila svébytnou součást realistického proudu české grafiky, jeho předčasná smrt v 54 letech 17. února 1964 byla nejen pro bližní velkou ztrátou.
Vyvolávací cena:
200 Kč
Aktuální cena:
200 Kč

aukce končí za
Ukončená
07.03.2018 20:00

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
200,00 Kč 7.3.2018 19:49:45