Král Jaroslav
Číslo položky: 14198
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Žena u stolu s květinami
popis: Olej na plátně, rozměry: 65 x 49 cm, rok 1937. Jaroslav Král, vrcholu tvorby dosáhl koncem 30. a počátkem 40. let, v četných plátnech s figurální tématikou reagoval na předválečnou náladu v Evropě a stupňoval snové a lyrické tendence ve svých obrazech. Ve svém pojetí čisté novoklasicistní formy patří u nás k nejvýznamnějším představitelům novoklasicismu v období mezi dvěma světovými válkami.
o autorovi: Narodil se 5. 12. 1883 v Malešově u Kutné Hory a zemřel 22. 3. 1942 v Osvětimi v Polsku.
Malíř, kreslíř a profesor figurálního kreslení na škole architektury v Brně.
V letech 1901 – 1904 studoval na uměleckoprůmyslové škole v Praze, poté v letech 1904 – 1908 na akademii výtvarného umění v Praze u profesora Hynaise. Tvořil figurální kompozice, podobizny a zátiší. Patřil k nejvýznamnějším představitelům brněnské meziválečné malby. V Brně se v revolučních letech po první světové válce zrodil jeho monumentální figurální styl. Stál u zrodu Klubu výtvarných umělců Aleš a posléze podpořil založení moderně orientované Skupiny výtvarných umělců v Brně. Počátkem dvacátých let 20. století se názorově ztotožnil s moravskou levicovou inteligencí a jako jeden z mála brněnských umělců zaměřil svou tvorbu na sociální náměty vycházející stylově z kubismu a konstruktivního řešení obrazové plochy. V souvislosti s proměnami společnosti dvacátých let sílily v jeho díle neoklasicistní tendence. V jeho tvorbě převažovaly ženské akty a civilistní dívčí portréty. Po odchodu z České vysoké školy technické v roce 1928 zintenzivnil svou činnost a angažovanost v levicových spolcích (Levá fronta a Ars – klub pro moderní umění a vědu). Jeho tvorba se vyvíjela nadále mezi neoklasicismem a kubismem, tendence ke geometrizaci a abstrahování u něj vrcholila kolem roku 1933. V této době maloval také četná zátiší s volně probíhajícími křivkami a liniemi v intencích českého lyrického kubismu. Poslední léta jeho tvorby se nesla ve znamení návratu ke klasicismu.
Vyvolávací cena:
45 000 Kč
Aktuální cena:
90 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
17.01.2022 19:10

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
90 000,00 Kč 17.1.2022 19:02:27
85 000,00 Kč 15.1.2022 10:21:26
(limitem)
80 000,00 Kč 15.1.2022 10:21:26
75 000,00 Kč 13.12.2021 19:32:33
70 000,00 Kč 28.11.2021 08:49:15
65 000,00 Kč 28.11.2021 08:49:08
(limitem)
65 000,00 Kč 28.11.2021 08:49:07
60 000,00 Kč 24.11.2021 10:55:13
(limitem)
55 000,00 Kč 24.11.2021 10:55:13
50 000,00 Kč 24.11.2021 10:55:05
(limitem)
49 000,00 Kč 24.11.2021 10:55:05
48 000,00 Kč 23.11.2021 07:27:16
(limitem)
47 000,00 Kč 23.11.2021 07:27:16
46 000,00 Kč 18.11.2021 13:53:01
45 000,00 Kč 14.11.2021 19:28:02