Zpět na aukce Beneš Vincenc
Moje sledované obrazy Pohled na Budeč - Monumentální formát
popis: Olej na plátně, rozměry : 131 x 231 cm, rozměry s rámem: 147 x 247 cm. Výjimečná malba Vincence Beneše reprezentativního formátu i zpracování. Vznik obrazu cca 1927-1928, napovídá tomu živá barevnost při zachování pevné konstruktivní podstaty obrazu Přiložen posudek z roku 1998. Obraz bude publikován v soupisu díla v připravované monografii Mgr. Barbory Ropkové Ph.D. se kterou bylo dílo konzultováno a od níž je také možno nechat vyhotovit aktuální znalecký posudek. Na fotu u posudku je obraz v původním, masivním rámu, který majitel z důvodu velkých rozměrů vyměnil, ale rám se zachoval a je možné jej k obrazu získat. -------------------------------------------------------------------------------------------- Součástí aukce jsou 3x grafika a 2x akvarel.
o autorovi: Narodil se 22. 1. 1883 ve Velkých Lišicích u Chlumce nad Cidlinou a zemřel 27. 3. 1979 v Praze Malíř a grafik.
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole (1902–1904) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1904–1907). V letech 1909–1911 a 1917–1949 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1933 byl přijat do České akademie věd a umění. Byl aktivním členem Osmy a skupiny výtvarných umělců. Jeho styl byl zpočátku ovlivněn kubismem a fauvismem, později tvořil realistické olejomalby, z nichž je patrné ovlivnění neoklasicismem. Publikoval v Uměleckém měsíčníku.
S Otakarem Nejedlým založil v Praze soukromou malířskou školu. Od roku 1912 se pod vlivem umění Picassa a Braqua dopracoval až k analytickému kubismu. Po roce 1914 se od kubismu postupně odklání a nahradil racionální přístupy smyslovým zážitkem. Po první světové válce se přiklonil k moderní krajinomalbě. Od roku 1919 společně se svým přítelem Otakarem Nejedlým maloval krajiny z bojišť legií. Po roce 1925 se vrátil k odkazu Matisse a k neoklasicismu. V tomto období zobrazoval především jihočeskou krajinu z okolí Písku. Za hlavní ve své tvorbě považoval barvu a uvolněnost, živý impresivní svazek barvy a světla. Po poslední návštěvě Paříže, roku 1931, převzal kolorismus od Pierra Bonnarda a své malby výrazně barevně oživil.

1933, Souborná výstava díla Vincence Beneše,
1948, Vincenc Beneš: Výběr z práce deseti let,
1954, Vincenc Beneš: Soubor díla,
1960, V. Beneš: Akvarely,
1961, V. Beneš,
1961, Z díla zasloužilého umělce Vincence Beneše,
1962, Vincenc Beneš, zasloužilý umělec: Z malířského díla,
1963, Národní umělec Vincenc Beneš: Souborná výstava malířského díla 1908 - 1963,
1963, V. Beneš,
1964, Národní umělec Vincenc Beneš,
1971, Vincenc Beneš: Výbor z díla,
1974, Národní umělec Vincenc Beneš: Výběr z díla z let 1908 - 1973,
1983, Vincenc Beneš (K 100. výročí narození národního umělce),
1983, Národní umělec Vincenc Beneš: Výběr z malířského díla,
1994, Vincenc Beneš,

katalog kolektivní
1908, Výstava „Osmi“,
1911, XXXV. výstava S.V.U. Mánes,
1912, Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln (Illustr. katalog),
1913, Der Sturm (Achtzehnte Ausstellung: Skupina Prag),
1915, Výstava českých výtvarníků,
1917, 48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
1918, Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.),
1918, 49. výstava S.V.U. Mánes,
1921, LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská,
1921, I. výstava uměleckého průmyslu československého,
1922, Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes),
1924, Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage),
1924, LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská,
1925, XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská),
1925, Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes),
1925, Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes,
1926, Výstava sběratele Dra. A. Starého,
Vyvolávací cena:
55 000 Kč
Aktuální cena:
295 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
07.06.2021 19:30

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
295 000,00 Kč 7.6.2021 19:26:41
285 000,00 Kč 7.6.2021 19:23:05
275 000,00 Kč 7.6.2021 19:20:05
265 000,00 Kč 7.6.2021 19:17:03
255 000,00 Kč 7.6.2021 19:16:57
(limitem)
245 000,00 Kč 7.6.2021 19:13:26
235 000,00 Kč 7.6.2021 19:13:22
225 000,00 Kč 7.6.2021 19:13:04
(limitem)
225 000,00 Kč 7.6.2021 19:13:04
215 000,00 Kč 7.6.2021 19:11:53
(limitem)
205 000,00 Kč 7.6.2021 19:08:57
195 000,00 Kč 7.6.2021 19:08:54
(limitem)
195 000,00 Kč 7.6.2021 19:08:54
185 000,00 Kč 7.6.2021 19:07:46
(limitem)
175 000,00 Kč 7.6.2021 19:04:40
165 000,00 Kč 7.6.2021 19:02:10
(limitem)
160 000,00 Kč 7.6.2021 19:02:10
150 000,00 Kč 7.6.2021 18:59:19
(limitem)
140 000,00 Kč 7.6.2021 18:59:19
130 000,00 Kč 7.6.2021 18:58:15
(limitem)
120 000,00 Kč 7.6.2021 15:26:09
110 000,00 Kč 7.6.2021 14:17:30
100 000,00 Kč 7.6.2021 07:32:43
95 000,00 Kč 6.6.2021 22:55:48
90 000,00 Kč 6.6.2021 08:19:45
85 000,00 Kč 4.6.2021 22:31:25
80 000,00 Kč 20.5.2021 10:24:42
75 000,00 Kč 19.5.2021 22:30:36
70 000,00 Kč 13.4.2021 10:35:22
65 000,00 Kč 12.4.2021 09:27:53
60 000,00 Kč 5.4.2021 18:28:20
55 000,00 Kč 5.4.2021 17:13:21