Hamsík Mojmír
Číslo položky: 12672
Zpět na aukce
popis: Lept 9/10, rozměr 27 x 21 cm, zaskleno
o autorovi: Datum narození: 26. listopadu 1921
Restaurátor a malíř. V průběhu války studoval na malířské škole Emanuela Frinty. Roku 1945 byl přijat ke studiu na AVU u prof. V. Nechleby, po ukončení navštěvoval restaurátorskou speciálku prof. B. Slánského (1948-49). Ještě v průběhu studia navštívil římský Instituto centrale del restauro a bruselský Institut royal du patrimoine artistique (v pozdějších letech pobýval v Londýně, Paříži, Mnichově a Leningradě). Ihned po ukončení školy nastoupil do restaurátorského ateliéru NG v Praze. Roku 1956 se stal vedoucím tohoto ateliéru. Zasloužil se o rozšíření ateliéru NG o samostatnou laboratoř (1971). Dlouhá léta byl členem IIC. Často spolupracuje se svou ženou Radanou Hamsíkovou . Na katedře dějin umění FF UK přednášel Kapitoly z historické technologie malby. Výsledky svých výzkumů publikoval v odborných časopisech doma i v zahraničí. Přispěl tak nemalou měrou k objasnění mnoha otázek českého středověkého umění a k poznání techniky italských mistrů, kterou zkoumal v rámci grantu (gestorem PhDr. Olga Pujmanová). Zabýval se též teorií a etikou restaurátorských zásahů.
Vyvolávací cena:
1 000 Kč
Aktuální cena:
1 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
15.06.2021 19:14

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
1 000,00 Kč 19.5.2021 15:28:03