Cihelka Oldřich
Číslo položky: 12822
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Otec při práci
popis: Akvarel, rozměry : 84 x 54 cm, rozměry včetně kvalitního zdobeného rámu : 109 x 78 cm, zaskleno
o autorovi: Oldřich Cihelka (29. ledna 1881 Praha – 11. června 1958 Praha) byl český akademický malíř, ilustrátor a pedagog. Ve volné tvorbě se zabýval hlavně mytickými, historickými a přírodními náměty. Vzorem mu zpočátku byl především Mikuláš Aleš. Velmi uznávaná byla jeho ilustrátorská činnost: ilustroval knihy, kalendáře, čítanky nebo např. zpěvníky.
Pro jeho kariéru bylo rozhodující chlapecké přátelství ze školy u sv. Štěpána s Tomášem Alšem, přes kterého se dostal k jeho otci Mikoláši Alšovi, který jej vedl v jeho mladých letech.[2] Když musel odejít z reálky v Ječné ulici, poradil mu Aleš, aby se přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze. Zde studoval v letech 1897–1903 u profesora Maxmiliána Pirnera.
Po absolvování akademie byl později profesorem kreslení na zemských reálných gymnáziích v Kladně, Pardubicích, Olomouci, Litovli a v Praze. Soukromě vyučoval malbu a jeho žákem byl například Miloslav Řehák.
Ve volné tvorbě měla jeho díla mytické, historické a přírodní náměty. Měl zájem o práci, život a radosti prostého lidu: s oblibou maloval shromáždění lidí na trzích, na poutích, procesích, polních pracích, v kostele i v hospodě. Jeho svérázná technika „rozplývavé tempery“[2] mu umožňovala nejen rychlý postup práce, odpovídající jeho temperamentu, ale dávala jeho obrazům nezvyklou měkkost obrysů postav a předmětů, navozovala dojem zvířeného prachu nebo chvějícího se teplého vzduchu, jako v oceňovaném obrazu Kováři.
Vedení profesorem Pirnerem se projevuje i dlouhou dobu po absolvování akademie v obrazech a obrazových cyklech Večer na horách, v poeticky pohádkovém cyklu Meluzíně, v Sudičkách a ve Vodníku a v mnoha melancholií podložených krajinách.[2] Jeho výtvarnickou zálibou byly také koně – zejména v historických scénách, ale také jako pomocníci lidí při práci – např. v obraze Cigáni cestou.
V historické malbě byly u něj oblíbené husitské motivy např. první vystavený obraz Husitská jízda (1903) nebo Bitva u Lučence (1936).[2]
Oldřich Cihelka se kromě volné tvorby věnoval především ilustrátorské činnosti. Byl autorem tisíců akvarelů i kreseb tuší, uhlem i perem. Pro tuto tvorbu byl ve své době velmi uznávaný[2] a jeho kreseb využívala většina nakladatelství včetně školských. Ilustroval více než 100 knih: pro Vilímkovo nakladatelství Hrabě de Monte Christo od Alexandra Dumase, pro nakladatelství Topič Povídky ze starých hradů od K. V. Raise nebo pro nakladatelství Svěcený Malou Doritku, Davida Copperfielda a Příběhy Olivera Twista od Charlese Dickense.
Už prof. Pirner v něm na Akademii poznal schopného ilustrátora, podněcoval jej k této činnosti a za příklad mu dával kresby Josefa a Quido Mánesa nebo Karla Purkyně. Hlavním vzorem mu však zpočátku byl Mikuláš Aleš, i když později stylově soupeřil v knižní ilustraci s Adolfem Kašparem, který byl jeho dlouholetý přítel.
Ilustroval např. pohádky, časopisy a knihy pro děti, kromě toho byl rovněž autorem obrázků z českých dějin pro národní školy. Svými kresbami doprovázel i ve své době populární knihy Amálie Kutinové Gabra a Málinka.
Výstavy
Již v roce 1903 vystavoval na Jarní výstavě v Rudolfinu.[2] Dále absolvoval řadu samostatných výstav a desítky společných výstav s Jednotou umělců výtvarných, jejímž byl členem. Obzvlášť jsou ceněny obrazy z jeho studijních cest na Slovensko, Podkarpatskou Rus, a Jižních Čech (Třeboň, Bechyně, Staňkov). Obraz V kostele byl v roce 1939 poctěn cenou České akademie věd a umění. Jeho obrazy jsou zastoupeny v soukromých sbírkách v Čechách a ve Francii.
Soubornou výstavu výboru z díla uspořádala Oldřichu Cihelkovi Jednota umělců výtvarných v roce 1951 k dožitým sedmdesátinám
Vyvolávací cena:
4 500 Kč
Aktuální cena:
27 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
08.06.2021 21:55

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
27 000,00 Kč 8.6.2021 21:51:25
(limitem)
26 000,00 Kč 8.6.2021 21:51:25
25 000,00 Kč 8.6.2021 21:47:27
(limitem)
24 000,00 Kč 8.6.2021 21:47:26
23 000,00 Kč 8.6.2021 21:43:29
22 000,00 Kč 8.6.2021 21:41:50
21 000,00 Kč 8.6.2021 21:41:11
20 000,00 Kč 8.6.2021 21:38:43
(limitem)
19 100,00 Kč 8.6.2021 21:38:43
18 100,00 Kč 8.6.2021 21:38:28
(limitem)
17 100,00 Kč 8.6.2021 21:38:28
16 100,00 Kč 8.6.2021 21:35:23
(limitem)
15 100,00 Kč 8.6.2021 21:35:23
(limitem)
14 000,00 Kč 8.6.2021 21:35:03
(limitem)
13 000,00 Kč 8.6.2021 21:35:03
12 000,00 Kč 8.6.2021 21:29:34
(limitem)
11 000,00 Kč 8.6.2021 21:29:34
10 000,00 Kč 8.6.2021 21:26:59
(limitem)
9 500,00 Kč 8.6.2021 21:26:59
9 000,00 Kč 8.6.2021 21:23:06
(limitem)
8 500,00 Kč 8.6.2021 21:23:06
8 000,00 Kč 8.6.2021 20:41:42
7 500,00 Kč 8.6.2021 20:31:59
7 000,00 Kč 8.6.2021 19:34:56
6 500,00 Kč 8.6.2021 06:11:24
6 000,00 Kč 7.6.2021 23:28:36
5 500,00 Kč 1.6.2021 18:27:26
5 000,00 Kč 24.5.2021 10:43:51
4 900,00 Kč 22.5.2021 21:53:28
4 800,00 Kč 21.5.2021 16:03:09
4 700,00 Kč 15.5.2021 07:31:12
4 600,00 Kč 14.5.2021 13:27:13
4 500,00 Kč 12.5.2021 19:51:27