Gruss Franz
Číslo položky: 12777
Zpět na aukce
popis: Olej na plátně, rozměry : 45 x 61,5 cm, rentoilováno, nový blindrám, datováno 1945. Na našem trhu se malby tohoto sudetského autora vyskytují poměrně vzácně. Konzultováno s Vladimírem Prokopem, autorem malířovy monografie.
o autorovi: Narodil se Franzi Wenzlovi G. (1857–1918), prokuristovi firmy Fuchs, Meindl und Horn, a Wilhelmině, roz. Filové (1856–1940), jako jedno z šesti dětí. 1909 maturoval na chebské reálce, kde projevil výtvarné nadání. 1909–13 studoval malbu na vídeňské Akademii výtvarných umění v ateliéru A. Deluga. Pod jeho vlivem vytvořil první malířské kompozice v konzervativním historickém slohu. Podnikl studijní cesty do Švýcarska (1911) a do Tuniska (1913). V letech 1913 a 1914 složil státní učitelské zkoušky pro výuku kreslení a matematiky na gymnáziích a reálkách. Na podzim 1914 narukoval na haličskou frontu, v prosinci 1915 se dostal do ruského zajetí. Prošel několika zajateckými tábory, v uralském Irbitu vytesal do dřeva monumentální sochu Krista, ze západosibiřského tábora Tockoje na jaře 1918 utekl a vrátil se do vlasti. Rozpad monarchie ukončil jeho vojenské trestní řízení.
V přerušených studiích pokračoval 1918–23 na mistrovské škole A. Deluga a po jeho odjezdu do USA je dokončil u R. Jettmara. V poválečné Vídni se G. vyrovnával s odkazem secese, jeho sakrální kompozice byly odměněny cenou akademie, 1920 vystavoval se skupinou Nezávislých (Unabhängige), 1920–24 s Wiener Sezession. 1923 podnikl cestu do Itálie. Příklad renesance a švýcarského symbolisty F. Hodlera ovlivnil G. monumentální figurální obrazy. Počátkem 1924 se vrátil do rodiště a vybudoval si ateliér v lesním srubu v nedaleké osadě Nancy u Stříbrné. Živil se příležitostnými zakázkami a pedagogickou činností a přitom rozvíjel vlastní výtvarnou poetiku. Soustředil kolem sebe vybranou společnost sudetoněmeckých intelektuálů. Za druhé světové války poznal v Krušných horách drážďanskou turistku Elsbeth Kaiserovou (1906–2000), 1941 se s ní oženil a měl s ní dvě děti: syna Ekkeharta (1942–1970), který tragicky zahynul v Alpách, a dceru Gundulu (* 1944). Od 1940 G. pracoval jako kreslíř pro válečné zpravodajství wehrmachtu. Po demobilizaci byl v březnu 1946 i s rodinou odsunut do Vídně. Vrcholné malby a grafiky vytvořil v ČSR. Jeho dílo reprezentovalo německý expresionismus, zmírněný sociálním soucitem a prvky magického realismu. G. osobitost se nejvýrazněji projevila ve figurálních kompozicích a v sakrálních obrazech. Silně u něho byla zastoupena biblická tematika, zejména motiv Krista. V dalších malbách zachytil válečnou zkušenost nebo ji symbolizoval v alegorické zkratce (Obžaloba, 1926). G. byl členem sdružení Metznerbund a Spolku německých grafiků v Československu. Po nástupu nacistů se G. rukopis změnil, čerpal inspiraci jednak z novoklasicismu, jednak z naturalizujícího realismu německo-nacionální výtvarné školy (Heimatkunst). Z dvacátých let pocházejí také něžné akty, fresková výzdoba kostela sv. Kláry v Chebu, nástěnná malba v zasedací síni radnice v Kraslicích nebo tamní oltářní stěna evangelického kostela, na něž navázaly pozdější nástěnné malby, vitráže a komponované obrazy z třicátých let. Od konce dvacátých let se G. zabýval sochařstvím, jeho převážně religiózní a pomníkové sochy byly robustní, většinou granitové. Básnickou účinnost měly i G. ilustrace a drobné grafické listy. V Rakousku pak pracoval především na monumentálních malířských i sochařských realizacích.

V životním osudu Franze Grusse se zrcadlí historické události první poloviny 20. století. Jsou v něm absorbovány zkušenosti ze soužití a střetávání německého a českého živlu, umělecká tvorba v období Wiener Secession, vznik Československa a získání statutu menšiny, sovětské zajatecké tábory, dvě světové války, dvě meziválečná desetiletí prožitá na samotě i odsun obyvatel považovaných za Němce. Dramatické zážitky, postačující na několik lidských životů, se zde sešly v příběhu jednoho malíře a sochaře. Vliv přírody a osudy obyvatel Kraslicka se promítly do Grussova díla - maloval krajiny, obrazy z každodenního života dřevařů či sedláků, věnoval se vzájemným lidským vztahům. Příkladem meziválečného civilismu je Dorfschule [Venkovská škola], odrážející dobovou sociální situaci. Civilní náměty překrývají záva
Vyvolávací cena:
2 000 Kč
Aktuální cena:
14 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
07.06.2021 20:58

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
14 000,00 Kč 7.6.2021 20:54:36
12 000,00 Kč 7.6.2021 20:54:12
11 000,00 Kč 7.6.2021 20:50:47
10 000,00 Kč 7.6.2021 20:48:55
9 500,00 Kč 7.6.2021 20:44:56
9 000,00 Kč 7.6.2021 20:41:44
8 500,00 Kč 7.6.2021 17:56:26
8 000,00 Kč 7.6.2021 17:00:10
7 500,00 Kč 7.6.2021 13:15:47
7 000,00 Kč 7.6.2021 06:22:55
6 300,00 Kč 6.6.2021 23:57:04
5 800,00 Kč 6.6.2021 23:56:57
(limitem)
5 300,00 Kč 6.6.2021 23:56:57
4 800,00 Kč 6.6.2021 23:56:45
(limitem)
4 700,00 Kč 6.6.2021 23:56:45
4 200,00 Kč 6.6.2021 21:45:56
(limitem)
4 100,00 Kč 6.6.2021 18:56:46
4 000,00 Kč 6.6.2021 17:49:36
3 900,00 Kč 6.6.2021 16:28:33
3 800,00 Kč 6.6.2021 12:25:13
3 700,00 Kč 5.6.2021 12:55:32
3 600,00 Kč 4.6.2021 13:29:03
3 500,00 Kč 29.5.2021 18:05:37
3 400,00 Kč 21.5.2021 09:20:57
3 300,00 Kč 20.5.2021 14:42:05
3 000,00 Kč 20.5.2021 10:25:11
2 900,00 Kč 13.5.2021 17:46:10
2 800,00 Kč 23.4.2021 18:07:17
2 700,00 Kč 22.4.2021 16:31:20
2 600,00 Kč 22.4.2021 16:31:16
(limitem)
2 500,00 Kč 22.4.2021 16:31:16
2 400,00 Kč 19.4.2021 11:02:26
(limitem)
2 300,00 Kč 17.4.2021 13:42:13
2 200,00 Kč 11.4.2021 19:12:15
2 100,00 Kč 8.4.2021 19:50:02
2 000,00 Kč 5.4.2021 18:29:01