Zpět na aukce Holan Karel
Moje sledované obrazy Týnská ulička
popis: Olej na plátně, rozměr 100 x 81 cm, datováno 42, obraz získán z rodiny autora. Odhadní cena 180 000 - 200 000 Kč
o autorovi: Narodil se 4. 12. 1893 v Praze a zemřel 24. 10. 1953 tamtéž.
Malíř a grafik.
Navštěvoval reálku v Karlíně a současně soukromou školu kreslení M. Boháče a soukromý ateliér V. Beneše a O. Nejedlého. Roku 1913 začal studovat architekturu na ČVUT v Praze. O rok později byl odveden do armády. Po zranění byl propuštěn. V období od roku 1915 - 1921 studoval AVU v Praze (V. Bukovac, M. Pirner, Karl Krattner). Mezi lety 1920 -1924 byl členem UB, účastnil se redigování 1., 3. a 4. ročníku sborníku UB Život. V letech 1924 - 1927 členem Sociální skupiny Ho-Ho-Ko-Ko. V období od roku 1927 až 1930 společně i s ostatními členy Sociální skupiny v SVU Mánes. V letech 1932 - 1934 členem SVU Myslbek a od roku 1936 členem Jednoty umělců výtvarných. Po první světové válce se zařadil do proudu tendenční sociální malby. Zachycoval prostředí městské periferie, všední život prostého bezejmenného člověka. Tragiku, téma neštěstí, ale i atmosféru lidové zábavy, téma cirkusu, pouti, hřiště. Hlavním jeho tématem však zůstala periférie města.
Vyvolávací cena:
45 000 Kč
Aktuální cena:
60 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
12.12.2017 18:05

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
60 000,00 Kč 14.11.2017 19:00:49
(limitem)
55 000,00 Kč 14.11.2017 19:00:49
50 000,00 Kč 9.11.2017 22:52:22
(limitem)
49 000,00 Kč 9.11.2017 22:52:22
48 000,00 Kč 9.11.2017 22:52:14
(limitem)
47 000,00 Kč 9.11.2017 22:52:14
46 000,00 Kč 5.11.2017 00:41:40
(limitem)
45 000,00 Kč 5.10.2017 09:58:04