Zpět na aukce Chaloupka Karel
popis: Olej na sololitu, rozměry : 36,5 x 29,5 cm
o autorovi: Narodil se 18. 3. 1889 v Hoděčíně u Solnice a zemřel 4. 6. 1969.
Pocházel z chudé rodiny a měl 11 sourozenců. Vyučil se lakýrníkem a písmomalířem v Kadani. Po návratu z vojenské služby úspěšně podnikal ve svém oboru a vlastnil lakýrnickou firmu v Náchodě. Již v dětství maloval obrázky, které svědčily o jeho talentu. I v období, kdy se věnoval živnosti, nepřestával malovat obrazy. Svá díla také úspěšně prodával. Také město Náchod zakoupilo několik obrazů, které dodnes zdobí hotel Beránek na náchodském náměstí. Ve třicátých letech složil úspěšně zkoušky na malířskou akademii v Praze a byl přijat do 2. ročníku. Studoval na krajinářské škole profesora Nejedlého a malbu figurální pod vedením profesora Obrovského. Po absolutoriu se již plně věnoval jen své tvorbě umělecké. V roce 1936 měl první výstavu v Náchodě, další tři v roce 194O v Praze. Jeho krajiny jsou pohledem syna na své rodné Orlické hory, ale i jiné oblasti Čech (Český ráj a okolí apod.). Náměty z Prahy, kde žil po studiu, jsou ukázkou nesmírného úsilí zachytit co nejvíce z tak obrovského množství podnětů a motivů. Obrázky z Matějských poutí a trhů jsou toho jasným dokladem. Malby z okolí Prahy ukazují Šárku, Levý Hradec a Tursko. Jeho vztah k tradiční lidové kultuře vřele vyjádřil ve svých obrazech s náměty lidových krojů, často provedených v reálné velikosti. Další perly v jeho tvorbě jsou jeho nádherné kytice. Tvorba realistická byla na jistý čas vystřídána díly z oblasti umělcova "červeného" období, které je zcela samostatnou etapou malířovy tvorby, jako výraz jeho svobody projevu vnitřního vidění světa.
Vyvolávací cena:
2 500 Kč
Aktuální cena:
2 500 Kč

aukce končí za
Ukončená
16.09.2020 19:00