Kofránek Ladislav
Číslo položky: 5453
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Busta Antonína Jindry
popis: Bronzová busta generálního ředitele Pražské městské pojišťovny Antonína Jindry.Rozměr 50 x 60 cm.Váha 20 kg.Přiložen věnovací dopis jeho spolupracovníků z roku 1942. Busta získána od vnučky Antonína Jindry.
o autorovi: Narodil se 24. 6. 1880 ve Vojicích u Hořic a zemřel 20. 10. 1954 v Praze.
Sochař a loutkář, člen Československé akademie věd a umění.
V letech 1894-1898 absolvoval C. k. odbornou školu sochařsko-kamenickou v Hořicích a v letech 1898-1902 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze v sochařské speciálce Josefa Václava Myslbeka. Stejně jako jeho spolužáci a vrstevníci byl ovlivněn secesním symbolismem a přivítal v Praze výstavu a návštěvu francouzského sochaře Augusta Rodina. Sám poprvé vystavoval roku 1902 s Krasoumnou jednotou v Rudolfinu a již na této výstavě obdržel první cenu. Následovala další ocenění v letech 1904 a 1905, kdy získal za vystavené práce cestovní stipendium a se spolužákem Janem Štursou, podnikl studijní cestu po Evropě. Postupně navštívili Německo, Francii, Anglii, Belgii, Holandsko a Itálii. Od roku 1898 do roku 1949 byl členem SVU Mánes. Za první světové války byl na italské frontě (1915-1918), kde později vytvořil pomník padlých v Logu pod Mangartom. Roku 1930 se stal členem zednářské lóže Sibi et posteris. Věnoval se především monumentální tvorbě figurálních děl, alegorickým sochám pro výzdobu architektury, pomníkům a portrétům. Účastnil se až do pozdního věku mnoha sochařských soutěží a byl velmi pilný. Přesto jeho dílo zůstává poněkud ve stínu slavnějších vrstevníků Bohumila Kafky, Josefa Mařatky či Jana Štursy.
Z výchozího secesního symbolismu (Do divadla), zahrnujícího i portrétní tvorbu, postupně dospěl ke klasickému realismu (Žena s kahancem, Snění). V jeho secesních plastikách a během následujícího návratu k archaické řecké stylizaci lze nacházet určité styčné body zejména s Janem Štursou. Roku 1913 vystavil reliéfy Křížové cesty, které napovídaly spíše oživení zájmu o gotické umění. Odmítal kubismus a po válce jen formálně zjednodušil modelaci a dospěl k jistému zhrubnutí a ostřejší modelaci tvaru (Jan Žižka, Prométheus, návrh na pomník Svatopluka Čecha). Ve 20. letech, kdy se věnoval monumentálním dekorativním realizacím, se přiklonil ke klasicizujícímu pojetí v souladu s dobovými požadavky na pomníkovou tvorbu. Získal řadu zakázek na výzdobu nově postavených veřejných staveb - bank, ministerstva, knihovny, telefonní ústředny, mostu. Spolu s architektem Kamilem Roškotem spolupracoval v letech 1934-1935 na úpravách hrobky českých králů v Katedrále sv. Víta (erby). Některé jeho návrhy zůstaly nerealizovány (Filosofická fakulta v Praze, kašna Přelouč, pomníky Jana Žižky). V době První republiky vytvořil sérii loutek pro Loutkové divadlo Umělecké výchovy.
(Wikipedia.org)
Vyvolávací cena:
2 000 Kč
Aktuální cena:
2 100 Kč

aukce končí za
Ukončená
07.11.2017 18:50

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
2 100,00 Kč 5.11.2017 21:58:03
2 000,00 Kč 15.9.2017 13:45:36