Zpět na aukce Zrzavý Jan
Moje sledované obrazy Zátiší s ovocem
popis: Pastel, rozměry ve výřezu pasparty 15 x 17,5 cm
o autorovi: Narodil se 5. 11. 1890 ve Vadíně – Okrouhlici a zemřel 12. 10. 1977 v Praze.
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf.
Studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, poté reálku v Kutné Hoře a měšťanskou školu v Přibyslavi a Havlíčkově Brodě. Ve studiu pokračoval na soukromé malířské škole u K. Reisnera, F. Županského a F. Ženíška ml. A u profesora Dítěte na UMPRUM v letech 1907 – 1909. Ve 20. a 30. letech podnikal cesty do Itálie, Belgie, Anglie a Francie. První etapa jeho tvorby je charakteristickým spojením českého secesního symbolismu a expresionismu s prvky kubismu. Byl členem SVU Mánes, kde vystavoval až do roku 1917. Nový impuls mu přineslo setkání s kritikem M. Martenem, který jej nabádal ke studiu a kresbě přírody starých mistrů. Byl inspirován italskou renesancí, studoval mistry italského quattrocenta, zejména Raffaela a Leonarda. V roce 1910 založil spolu s J. Váchalem, J. Konůpkem a F. Koblihou volné umělecké sdružení Sursum. Roku 1918 se sblížil s J. Čapkem, V. Špálou, V. Hofmanem, O. Marvánkem a R. Kremličkou a formovali skupinu Tvrdošíjní. Po I. světové válce jeho tvorba vyústila v typický lyrický a snově měkký tvar. Tvoří kresby a frontispisy k mnoha dílům českých i zahraničních autorů. Pracoval na scénických výpravách pro Národní divadlo. V druhé etapě tvorby se věnoval převážně krajinomalbě. V roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy a účastnil se jejich členských výstav. Roku 1924 si pronajal samostatný ateliér v Paříži. Od poloviny 30. let opouštěl pastelově poetický kolorit ve prospěch sytější barvy. Za 2. Světové války se v jeho krajinách objevovala osudovost a baladičnost vedle motivu smrti i naděje. Od roku 1947 byl profesorem malby a kompozice na katedře výtvarné výchovy FF PU v Olomouci, kde působil do roku 1950.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
25 000 Kč
Aktuální cena:
46 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
18.11.2019 19:06

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
46 000,00 Kč 18.11.2019 19:01:56
45 000,00 Kč 18.11.2019 19:01:51
(limitem)
44 000,00 Kč 18.11.2019 19:01:51
43 000,00 Kč 5.11.2019 08:34:52
(limitem)
42 000,00 Kč 5.11.2019 08:34:52
41 000,00 Kč 4.11.2019 09:56:33
(limitem)
40 000,00 Kč 4.11.2019 09:56:33
39 000,00 Kč 3.11.2019 08:34:41
(limitem)
38 000,00 Kč 3.11.2019 08:34:41
37 000,00 Kč 3.11.2019 08:34:32
(limitem)
36 000,00 Kč 3.11.2019 08:34:32
(limitem)
31 000,00 Kč 2.11.2019 12:20:16
(limitem)
30 000,00 Kč 2.11.2019 12:20:15
29 000,00 Kč 2.11.2019 12:20:06
(limitem)
28 000,00 Kč 2.11.2019 12:20:06
27 000,00 Kč 2.11.2019 11:49:43
(limitem)
26 000,00 Kč 17.9.2019 22:37:49
25 000,00 Kč 16.9.2019 08:34:46