Zpět na aukce Zrzavý Jan
popis: Mastné křídy, rozměr ve výřezu pasparty 11,8 x 20,7 cm, zaskleno, datováno 61
o autorovi: Narodil se 5. 11. 1890 ve Vadíně – Okrouhlici a zemřel 12. 10. 1977 v Praze.
Malíř, grafik, ilustrátor, scénograf.
Studoval gymnázium v Havlíčkově Brodě, poté reálku v Kutné Hoře a měšťanskou školu v Přibyslavi a Havlíčkově Brodě. Ve studiu pokračoval na soukromé malířské škole u K. Reisnera, F. Županského a F. Ženíška ml. A u profesora Dítěte na UMPRUM v letech 1907 – 1909. Ve 20. a 30. letech podnikal cesty do Itálie, Belgie, Anglie a Francie. První etapa jeho tvorby je charakteristickým spojením českého secesního symbolismu a expresionismu s prvky kubismu. Byl členem SVU Mánes, kde vystavoval až do roku 1917. Nový impuls mu přineslo setkání s kritikem M. Martenem, který jej nabádal ke studiu a kresbě přírody starých mistrů. Byl inspirován italskou renesancí, studoval mistry italského quattrocenta, zejména Raffaela a Leonarda. V roce 1910 založil spolu s J. Váchalem, J. Konůpkem a F. Koblihou volné umělecké sdružení Sursum. Roku 1918 se sblížil s J. Čapkem, V. Špálou, V. Hofmanem, O. Marvánkem a R. Kremličkou a formovali skupinu Tvrdošíjní. Po I. světové válce jeho tvorba vyústila v typický lyrický a snově měkký tvar. Tvoří kresby a frontispisy k mnoha dílům českých i zahraničních autorů. Pracoval na scénických výpravách pro Národní divadlo. V druhé etapě tvorby se věnoval převážně krajinomalbě. V roce 1923 vstoupil do Umělecké besedy a účastnil se jejich členských výstav. Roku 1924 si pronajal samostatný ateliér v Paříži. Od poloviny 30. let opouštěl pastelově poetický kolorit ve prospěch sytější barvy. Za 2. Světové války se v jeho krajinách objevovala osudovost a baladičnost vedle motivu smrti i naděje. Od roku 1947 byl profesorem malby a kompozice na katedře výtvarné výchovy FF PU v Olomouci, kde působil do roku 1950.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
40 000 Kč
Aktuální cena:
121 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
24.06.2019 19:03

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
121 000,00 Kč 12.6.2019 11:52:02
111 000,00 Kč 12.6.2019 11:51:10
(limitem)
101 000,00 Kč 12.6.2019 11:51:10
96 000,00 Kč 25.5.2019 09:43:00
45 000,00 Kč 2.5.2019 18:50:34
44 000,00 Kč 1.5.2019 19:27:16
43 000,00 Kč 26.4.2019 22:44:27
42 000,00 Kč 23.4.2019 19:01:24
41 000,00 Kč 22.4.2019 15:00:13
40 000,00 Kč 22.4.2019 13:21:40