Mokrý František Viktor
Číslo položky: 7666
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Krajina se snopy
popis: Kvaš na lepence, rozměr 43 x 60 cm, zaskleno
o autorovi: Narodil se 8. 4. 1892 v Praze a zemřel v roce 1975.
Malíř, grafik, spisovatel.
Studoval UMPRUM u profesora Dítěte, Hofbauera a Preislera. Poté studoval na pražské akademii u profesora Preislera v letech 1913 – 1915. Byl profesorem na středních školách. Byl několikrát v Mnichově, navštívil Berlín, Hamburk, Paříž, Dalmácii. V letech 1923 – 1924 byl předsedou V. O. U. B., byl výtvarným referentem v různých denících. Byl jedním ze zakladatelů Ústavu výtvarné výchovy při Univerzitě Palackého v Olomouci. Významné pozici na Ústavu (v letech 1946-1950) mu zajišťoval objem jeho teoretických znalostí a zkušeností v oblasti výtvarné pedagogiky. Byl vynikajícím organizátorem, zajišťoval spolupráci se švýcarským centrem mezinárodní federace (FEA)pro kreslení a uměleckou výchovu, respekt si získalo též jeho malířské dílo a publikační činnost. V roce 1950 se prof. Mokrý svého působení na olomoucké univerzitě vzdal. V závěru svého života sepisoval své paměti, které jsou významným pramenem k rekonstrukci historie olomouckého Ústavu výtvarné výchovy, umělcova života a díla i ke studiu kulturní historie 1. poloviny 20. století.
Vyvolávací cena:
3 000 Kč
Aktuální cena:
3 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
27.02.2019 19:35