Sulek Svatopluk
Číslo položky: 7338
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Staré město - Řásnovka
popis: Tempera, rozměr 56 x 110 cm. Obraz pochází ze sbírky Sulekových obrazů viz. poslední foto.
o autorovi: Narodil se 16. 3. 1921 v Táboře a zemřel 9. 2. 2007. Malíř, grafik.
Studoval v ateliéru F. Légera na École de Paris a u prof. V. Rady na AVU v Praze. Náměty svých obrazů čerpal z cest a pobytů na Korsice, v Paříži, Egyptě, Indii. V jeho malbách se věnoval Praze a její architektuře, maloval i jižní Čechy. Obrazy tvoří jakousi mozaiku a připomínají okna kostelů. Je zastoupen ve sbírkách Středočeské galerie v Praze.
Svatopluk Sulek se narodil 16. 3.1921 v Táboře. S rodiči se jako dítě odstěhoval do Košic, kde absolvoval reálné gymnázium. Po 2. světové válce byl v roce 1947 přijat na prestižní Académie Moderne Montmartre do ateliéru Fernanda Légera v Paříži. Za pomoci rodičů i své sestry, která ho podporovala na studiích, mohl tři roky studovat pod vedením slavného francouzského malíře. Po absolvování akademie v roce 1950 odejel Svatopluk Sulek na ostrov Korsika, kde díky svému příteli, pařížskému malíři, mohl bydlet v jeho ateliéru ve vesnici Erbalunga. Tato cesta, pobyt zde a hlavně množství malířských podnětů, které skýtala divoká příroda Korsiky obklopená ze všech stran mořem, se stala pro S. Sulka osudnou. Zde nalezl svůj ráj a velkou inspiraci pro budoucí tvorbu, kterou se stali rybáři, bárky, rybí trhy a vše, co je spojeno s mořem-oceánem jako fenoménem svobody a nekonečnosti bez hranic.
Po návratu do Čech v roce 1951, aby mu byl uznán titul akademického malíře, musel S.Sulek nastoupit studia malířství na pražské AVU. Jeho svérázná a svobodomyslná povaha a jeho malířský projev však nekorespondovaly s oficiálním stylem socialistického realismu tehdejších let. To bylo důvodem, proč po roce studií AVU opustil a odjel jako brigádník na Mostecko, kde fáral na hlubinné šachtě dolu Vítězný únor.
Po návratu do Prahy opět nebyl přijat do malířské akademické obce a tak se vrátil k havířině, tentokrát na Kladno. Zde utrpěl těžký úraz, při kterém jej smrt minula o vlásek. Po delším pobytu v nemocnici se na Kladno již nevrátil a zamířil do jižních Čech, pomáhal na statku, ale hlavně maloval a maloval. Výsledkem tohoto pobytu bylo množství obrazů, které společně s obrazy z Francie, Korsiky a Prahy představil v roce 1958 v Galerii Čs. Spisovatel. Výstava byla velice úspěšná a na tomto základě se Svatopluk Sulek konečně dočkal titulu akademický malíř.
Témata velké většiny jeho obrazů jsou dána osobními zážitky, prožitky a vjemy, které při své pouti světem Svatopluk Sulek zažil, ale i krásou staré Prahy a jihočeské krajiny.
Uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav.
Do posledních chvil, kdy zdraví a věk už nedovolil malíři Sv. Sulkovi toulat se světem a nutil jej zůstat na místě, na jihočeském statku, maloval. Malování podřizoval všechno, nekalkuloval nikdy s výsledkem, nemyslel dopředu, žil jen tím okamžikem, ve kterém se právě nacházel. A do posledních chvil nepřestal snít o životě u moře. Jeho nesplněnou touhou zůstal Madagaskar, země těch nejzářivějších barev, které jsou na zemi k vidění…
Svatopluk Sulek zemřel 9.2.2007.


Vyvolávací cena:
2 000 Kč
Aktuální cena:
8 600 Kč

aukce končí za
Ukončená
03.12.2018 22:04

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
8 600,00 Kč 9.11.2018 21:22:26
8 100,00 Kč 9.11.2018 21:21:53
(limitem)
7 600,00 Kč 9.11.2018 21:21:52
7 100,00 Kč 9.11.2018 21:21:40
(limitem)
6 600,00 Kč 9.11.2018 21:21:39
6 100,00 Kč 7.11.2018 14:56:16
(limitem)
5 600,00 Kč 7.11.2018 14:56:16
5 100,00 Kč 5.11.2018 14:59:01
(limitem)
5 000,00 Kč 5.11.2018 14:59:01
(limitem)
3 200,00 Kč 1.11.2018 19:21:36
(limitem)
3 100,00 Kč 1.11.2018 19:21:36
3 000,00 Kč 30.10.2018 12:31:18
(limitem)
2 900,00 Kč 30.10.2018 12:31:18
2 800,00 Kč 30.10.2018 12:30:04
(limitem)
2 700,00 Kč 30.10.2018 12:30:04
2 600,00 Kč 30.10.2018 12:29:54
(limitem)
2 500,00 Kč 30.10.2018 12:29:53
2 400,00 Kč 29.10.2018 13:35:28
(limitem)
2 300,00 Kč 28.10.2018 07:48:24
2 200,00 Kč 28.10.2018 00:07:29
2 100,00 Kč 25.10.2018 17:42:48
2 000,00 Kč 23.10.2018 19:22:16