Zpět na aukce Beneš Vincenc
Moje sledované obrazy Pohled na Novotného lávku
popis: Olej na plátně, rozměr 100 x 59 cm. Obraz vznikl ve 40. letech minulého století. V roce 1947 jej obdržel od zaměstnanců obce pražské primátor hl. m. Prahy JUDr Václav Vacek k 70 narozeninám, vis kovový štítek na rámu.Vzadu věnování synovy V.Vacka Tomášovi z roku 1954 kdy Judr.V.Vacek odchází do důchodu. Získáno z rodiny Judr.Václava Vacka. Varianta obrazu se stejným motivem je také ve sbírce Galerie hlavního města Prahy pod názvem Staré město.
o autorovi: Narodil se 22. 1. 1883 ve Velkých Lišicích u Chlumce nad Cidlinou a zemřel 27. 3. 1979 v Praze.
Malíř a grafik.
Studoval na Uměleckoprůmyslové škole (1902–1904) a na Akademii výtvarných umění v Praze (1904–1907). V letech 1909–1911 a 1917–1949 byl členem Spolku výtvarných umělců Mánes. V roce 1933 byl přijat do České akademie věd a umění. Byl aktivním členem Osmy a skupiny výtvarných umělců. Jeho styl byl zpočátku ovlivněn kubismem a fauvismem, později tvořil realistické olejomalby, z nichž je patrné ovlivnění neoklasicismem. Publikoval v Uměleckém měsíčníku.
S Otakarem Nejedlým založil v Praze soukromou malířskou školu. Od roku 1912 se pod vlivem umění Picassa a Braqua dopracoval až k analytickému kubismu. Po roce 1914 se od kubismu postupně odklání a nahradil racionální přístupy smyslovým zážitkem. Po první světové válce se přiklonil k moderní krajinomalbě. Od roku 1919 společně se svým přítelem Otakarem Nejedlým maloval krajiny z bojišť legií. Po roce 1925 se vrátil k odkazu Matisse a k neoklasicismu. V tomto období zobrazoval především jihočeskou krajinu z okolí Písku. Za hlavní ve své tvorbě považoval barvu a uvolněnost, živý impresivní svazek barvy a světla. Po poslední návštěvě Paříže, roku 1931, převzal kolorismus od Pierra Bonnarda a své malby výrazně barevně oživil.
katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1933, Souborná výstava díla Vincence Beneše,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1948, Vincenc Beneš: Výběr z práce deseti let,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1954, Vincenc Beneš: Soubor díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1960, V. Beneš: Akvarely,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, V. Beneš,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1961, Z díla zasloužilého umělce Vincence Beneše,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1962, Vincenc Beneš, zasloužilý umělec: Z malířského díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, Národní umělec Vincenc Beneš: Souborná výstava malířského díla 1908 - 1963,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1963, V. Beneš,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1964, Národní umělec Vincenc Beneš,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1971, Vincenc Beneš: Výbor z díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1974, Národní umělec Vincenc Beneš: Výběr z díla z let 1908 - 1973,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Vincenc Beneš (K 100. výročí narození národního umělce),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1983, Národní umělec Vincenc Beneš: Výběr z malířského díla,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1994, Vincenc Beneš,

katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1908, Výstava „Osmi“,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1911, XXXV. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1912, Internationale Kunstausstellung des Sonderbundes Westdeutscher Kunstfreunde und Künstler zu Cöln (Illustr. katalog),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1913, Der Sturm (Achtzehnte Ausstellung: Skupina Prag),
##UMISTENI_MIMO_ARTARCHIV## 1915, Výstava českých výtvarníků,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1917, 48. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1918, Výstava českých umělců ve prospěch pozůstalých po československých legionářích (Série I.),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1918, 49. výstava S.V.U. Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, LIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes členská, XVIII. výstava Sdružení českých umělců grafiků Hollar členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1921, I. výstava uměleckého průmyslu československého,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1922, Vánoční trh prací členů spolku (LXII. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, Razstava češke moderne umetnosti (Društvo upodabljajočih umetnikov Mánes iz Prage),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1924, LXXXI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes - Členská,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, XCIV. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes (Členská),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Kresby a drobná plastika členů spolku (XCI. výstava Spolku výtvarných umělců Mánes),
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1925, Katalog souborné výstavy obrazů, plastik a prací architektonických členů Spolku výtvarných umělců Mánes,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 1926, Výstava sběratele Dra. A. Starého,
##UMISTENI_ARTARCHIV## 19
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
Aktuální cena:
39 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
06.11.2018 19:18

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
39 000,00 Kč 6.11.2018 19:14:05
38 000,00 Kč 6.11.2018 19:13:29
37 000,00 Kč 6.11.2018 19:12:42
36 000,00 Kč 6.11.2018 19:11:57
35 000,00 Kč 26.9.2018 18:20:58
34 000,00 Kč 25.9.2018 22:14:54
33 000,00 Kč 15.9.2018 08:06:18
32 000,00 Kč 14.9.2018 21:39:14
31 000,00 Kč 12.9.2018 19:31:19
30 000,00 Kč 12.9.2018 19:14:29