Holý Miloslav
Číslo položky: 6900
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Krajina s červánky
popis: Olej na lepence, 21 x 31 cm, zaskleno, číslo soupisu 1741 . Obraz majitel získal přímo od autora.
o autorovi: Narodil se 4. 10. 1897 v Praze a zemřel 3. 3. 1974 tamtéž.
Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u Jana Preislera, Vlaha Bukovace, Jakuba Obrovského a v grafické speciálce u Maxe Švabinského. Spolu s Karlem Holanem, Pravoslavem Kotíkem a sochařem Karlem Kotrbou vytvořil v roce 1925 skupinu Ho Ho Ko Ko, též nazývanou Sociální skupina. V letech 1927 - 1930 a 1939 - 1949 byl členem SVU Mánes. Byl také členem Umělecké besedy a SČUG Hollar. V letech 1947 - 1958 byl profesorem a v letech 1950 - 1954 rektorem Akademie výtvarných umění. Byl nositelem titulu zasloužilý umělec z roku 1964 a vyznamenání Řád práce z roku 1967. Jeho dílo charakterizuje celoživotní příklon k expresionismu. Ve dvacátých letech byl koloristou, později tvořil dynamické, pastózní krajiny. S oblibou maloval výjevy z periferie, ale byl též vynikajícím a osobitým krajinářem.
Vyvolávací cena:
8 000 Kč
Aktuální cena:
8 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
06.11.2018 19:36

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
8 000,00 Kč 13.9.2018 22:28:06