Dvořák Bohuslav
Číslo položky: 6555
Zpět na aukce
popis: Olej na plátně, rozměr 90 x 112,5 cm, na zadní straně razítko "Vystaveno v síni Mánesa" Rozměrný obraz z roku 1943 od Mařákovce 'Baťky' Dvořáka. Obraz pochází z několika rozměrných obrazů z autorovy pozůstalosti Vis poslední foto. Odhadní cena 120 000 - 150 000 Kč
o autorovi: Dvořák Bohuslav ( Baťka) Narodil se 30. 12 1867 v Praze a zemřel v roce 1951.
V roce 1889 vstoupil do krajinářské školy prof. Julia Mařáka na akademii výtvarného umění v Praze. S Panuškou a Plaškem se octl poprvé v Podkrkonoší. Touha po realističtějším malování a barevnější paletě po způsobu Chittussiho ho zavedla spolu s Kavánem a Holubem do Železných hor. Dvořák vystihuje barvou i stavbou obrazu všechny příznačné složky chudého podhorského kraje a jeho ovzduší s vysokým nebem, putujícími oblaky, břízami, jeřáby a kvetoucími loukami. V roce 1941 dostal státní národní cenu za životní dílo. V odborných kruzích mykologických je vysoko ceněn jako malíř českých hub. Přestože jeho začátky jednoznačně konturový realismus, nezapře již v žákovských pracích schopnost vystihnout náladu místa. Subjektivismus převažuje v několika výsostných dílech přelomu století (zejména v drobných studiích z parků a zahrad), úroveň tehdejší tvorby posiluje zákonitě společný ateliér se Slavíčkem a pečlivé sledování pražského uměleckého dění. Po roce 1900 se přiklání k dekorativnímu krajinářství. Po roce 1905 se jeho krajinářská tvorba ustaluje na vyvážené formulaci motivu v realistickém ztvárnění, s výrazným barevným koloritem a v jakémsi gobelínovém ornamentu.
Vyvolávací cena:
30 000 Kč
Aktuální cena:
30 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
26.04.2018 21:15