Kobliha František
Číslo položky: 6189
Zpět na aukce
popis: Dřevoryt, rozměr listu 23,5 x 16 cm, zaskleno
o autorovi: František Kobliha se narodil 17. listopadu 1877 v Praze.
Studoval nejprve na Umělecko-průmyslové škole v Praze (1896-1899), pak v letech 1901-1905 absolvoval pražskou akademii umění u prof. Františka Ženíška. Přestože v grafice byl autodidaktem, stal se brzy uznávaným a zavedeným knižním grafikem.

V roce 1910 vznikla skupina SURSUM, jako platforma pro příslušníky druhé, mladší symbolistické generace, kam patřili Josef Váchal, Jan Konůpek, Jan Zrzavý, Rudolf Adámek nebo Emil Pacovský. Jejím členem byl i František Kobliha. Se skupinou SURSUM jako její zakládající člen a první předseda byl spojen velmi krátce (1910-1911), nicméně toto období je pro něj nejvýznamnější už proto, že byl schopen tehdy v jediném tvůrčím vzepětí vychrlit své nejpodstatnější grafické cykly dřevorytů Pozdě k ránu (1909-1910), Tristan (1909-1910), Mstivá kantiléna (1910), Máj (1910-1911), Žena (1911). Názorové neshody s mladšími členy nakonec vedly k tomu, že Kobliha ze skupiny vystoupil. Od roku 1922 byl členem SČUG Hollar, členem redakční rady jeho sborníku a v letech 1934-1938 dokonce předsedou.

Jako malíř se Kobliha neprosadil, jeho malba byla a stále zůstává málo známá, prakticky se nevystavuje a nejeví o ni zájem ani historici umění. Doménou tvorby Františka Koblihy jsou zejména dřevoryty, lepty a litografie, které vznikaly jako doprovod literárních děl autorů z okruhu Moderní revue vydávané Arnoštem Procházkou. Osobnost Koblihy od počátku spojuje nadání umělce výtvarníka a básníka. Dekadentní atmosféra časopisu Moderní revue, kam Kobliha přispíval po roce 1910 nejen grafickými listy ale i vlastními esejemi, referáty a kritikami, konvenovala v té době jeho subtilním, básnickým, melancholickým vizím, tlumočeným dřevorytovou technikou s příznačně přehnaným smyslem pro veškerý detail a podrobnost. Z prací velkého rozsahu je nutno jmenovat 10 dřevorytů k Máchovu Máji (1911), 9 listů k Tristanovi (1911) nebo 24 dřevorytů k Mstivé kantiléně K. Hlaváčka (1918). Zdroje uvádí pro léta 1911-1960 celkem 211 knižních úprav s původní grafikou, většinou tisků bibliofilských. Do tohoto seznamu nejsou zahrnuty tisky drobné a příležitostné a soubory grafických listů. Tvorba F. Koblihy byla vždy velmi ceněna jak mezi členy SČB, tak mezi sběrateli grafiky a exlibris. Tvorba exlibris úzce souvisí s Koblihovou tvorbou volné grafiky a prací pro knihu. Exlibris z roku 1905 patří mezi jeho první grafiky vůbec. Podle soupisu vytvořil celkem 429 knižních značek. V prvním období převažují náměty symbolistní, krajiny, lesní interiéry a akty, po roce 1940 si sběratelé oblíbili motivy květin. Svůj dřevorytecký styl Kobliha často uplatňoval při ztvárnění monogramů a bohatých dekorativních orámování. Hlubotisková a litografická exlibris se vyskytují sporadicky. V letech 1912-1926 vydal Kobliha šest souborů knižních značek. Po válce vznikl ještě soubor osmi listů pro sběratelku I. Novákovou (1948) a v roce 1953 soubor květinových exlibris. V průběhu padesátých let Koblihovo tvůrčí nasazení ochabuje, autor je nakonec čím dál tím víc osamocen, izolován. V závěru života pracuje již jen pro několik nejvěrnějších přátel a pro sběratele nebo byla čas od času vydána jeho bibliofilie.

Posledních deset let svého života prožil František Kobliha v materiálním nedostatku a za okázalého nezájmu oficiálních míst. Teprve v květnu 1962 mu bylo za zásluhy o české výtvarné umění propůjčeno státní vyznamenání „Za vynikající práci".

František Kobliha zemřel 12. prosince 1962.
Vyvolávací cena:
1 000 Kč
Aktuální cena:
7 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
25.04.2018 21:52

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
7 000,00 Kč 25.4.2018 21:47:11
6 500,00 Kč 25.4.2018 21:47:07
6 000,00 Kč 25.4.2018 21:45:29
5 500,00 Kč 25.4.2018 21:45:26
(limitem)
5 000,00 Kč 25.4.2018 21:45:25
4 900,00 Kč 25.4.2018 21:45:25
(limitem)
4 800,00 Kč 25.4.2018 21:45:25
4 700,00 Kč 25.4.2018 21:45:21
(limitem)
4 600,00 Kč 25.4.2018 21:45:20
4 500,00 Kč 25.4.2018 21:45:16
(limitem)
4 400,00 Kč 25.4.2018 21:45:16
4 300,00 Kč 25.4.2018 21:45:12
(limitem)
4 200,00 Kč 25.4.2018 21:45:12
4 100,00 Kč 25.4.2018 21:44:45
(limitem)
4 000,00 Kč 25.4.2018 21:29:33
3 900,00 Kč 25.4.2018 21:22:55
3 800,00 Kč 25.4.2018 17:25:41
3 700,00 Kč 25.4.2018 16:25:36
3 600,00 Kč 21.4.2018 20:33:27
3 500,00 Kč 21.4.2018 20:33:21
(limitem)
3 500,00 Kč 21.4.2018 20:33:21
3 400,00 Kč 21.4.2018 20:33:07
(limitem)
3 300,00 Kč 21.4.2018 20:33:07
3 200,00 Kč 3.3.2018 20:59:58
(limitem)
3 100,00 Kč 3.3.2018 20:59:58
3 000,00 Kč 3.3.2018 20:56:40
(limitem)
2 900,00 Kč 3.3.2018 20:56:40
2 800,00 Kč 3.3.2018 20:56:29
(limitem)
2 700,00 Kč 3.3.2018 20:56:29
2 600,00 Kč 3.3.2018 20:55:57
(limitem)
2 500,00 Kč 3.3.2018 20:55:57
2 400,00 Kč 3.3.2018 20:55:32
(limitem)
2 300,00 Kč 3.3.2018 20:55:32
2 200,00 Kč 23.2.2018 16:18:49
(limitem)
2 100,00 Kč 23.2.2018 16:18:49
2 000,00 Kč 23.2.2018 16:18:39
(limitem)
1 900,00 Kč 23.2.2018 16:18:39
1 800,00 Kč 23.2.2018 16:18:36
(limitem)
1 700,00 Kč 23.2.2018 16:18:36
1 600,00 Kč 22.2.2018 20:34:18
(limitem)
1 500,00 Kč 22.2.2018 20:34:18
1 400,00 Kč 22.2.2018 20:34:13
(limitem)
1 300,00 Kč 22.2.2018 20:34:13
1 200,00 Kč 22.2.2018 20:34:06
(limitem)
1 100,00 Kč 22.2.2018 20:34:06
1 000,00 Kč 22.2.2018 08:53:04
(limitem)