Lhoták Kamil
Číslo položky: 18038
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Dům v zahradě v Holešovicích
popis: Olej na plátně, rozměry: 32 x 40 cm. Signováno KL. Obraz uveden v soupisu díla pod číslem 180/55. Vystaven v muzeu Kampa a Středočeské galerii v Litoměřicích. Publikován v katalogu výstav.
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
800 000 Kč
Aktuální cena:
1 400 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
13.11.2023 19:05

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
1 400 000,00 Kč 13.11.2023 19:01:30
1 300 000,00 Kč 13.11.2023 18:57:57
1 200 000,00 Kč 13.11.2023 18:56:18
1 100 000,00 Kč 1.11.2023 10:18:25
(limitem)
1 100 000,00 Kč 1.11.2023 10:18:25
1 000 000,00 Kč 3.10.2023 09:44:48
(limitem)
950 000,00 Kč 25.9.2023 11:53:44
900 000,00 Kč 25.9.2023 11:53:38
(limitem)
850 000,00 Kč 25.9.2023 11:53:38
800 000,00 Kč 14.9.2023 15:58:25