Kuriš Martin
Číslo položky: 17458
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Z cyklu Marnotratný krejčí
popis: Akvarel, rozměry ve výřezu pasparty: 25 x 41cm. Zaskleno
o autorovi: Narozen 30.10.1973 v Kutné Hoře.

Jeho výtvarný vývoj vycházel z malby, která měla často narativní – vyprávěcí formu. Vznikající obrazy se po jisté časové periodě zacyklily a staly se podkladem pro jeho autorskou knižní tvorbu. Martin Kuriš je autorem několika knižních titulů, které jsou převážně směřovány pro dospívající mládež. Tyto ojedinělé publikace se staly i námětem pro loutkové inscenace, které nastudoval a veřejně uvedl s dětským nebo studentským souborem. V jeho loutkovém divadle se střetává výtvarná a dramatická tvorba s pedagogikou a výchovou.
Od roku 2007 je v doktorském studijním programu Teorie výtvarné výchovy na PF UJEP v Ústí nad Labem. Téma jeho disertační práce je Uplatnění loutkového divadla ve výchově a vzdělávání. Doktorské studium úspěšně zakončí v roce 2013. V témže roce absolvuje studium Základy dětského divadla při NIPOS ARTAMA.
Martin Kuriš je bytostný malíř, ale jeho výtvarný vývoj ho dovedl přes loutkové divadlo až k prostorové tvorbě. Vedle obrazů vznikají i dřevěné figurální plastiky, které jsou nedílnou součástí jeho práce. Cesta ke dřevu, jako k materiálu vychází z autorova železného vývoje, který zásadně ovlivňuje i prostředí, v kterém Martin Kuriš žije. Byla to jeho volba přijmout s rodinou asketický způsob života v ústraní malé zapomenuté vesnice v severních Čechách.

Studia na Gymnáziu v Praze a na Akademii výtvarných umění – obor malba. V rámci vysokoškolského studia absolvuje další dvouleté studium na UMPRUM – Pedagogické minimum.
Vyvolávací cena:
2 500 Kč
Aktuální cena:
2 500 Kč

aukce končí za
Ukončená
04.04.2023 22:20

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
2 500,00 Kč 4.4.2023 22:16:49