Čapek Josef
Číslo položky: 1922
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Květiny v modré váze
popis: Olej na plátně, rozměry: 51 x 58,5 cm. Signováno vpravo nahoře monogramem Č.J. 22. Dílo je ve výborném stavu. Vzadu na blindrámu se nachází štítek původního majitele architekta, scénografa Antonína Heytuma, spoluzakladatel Osvobozeného divadla, člena Devětsilu. Obraz bude publikován v připravované monografii. Přiložena odborná expertiza PhDr. Pavly Pečinkové, CSc, autorky monografie. https://www.artplus.cz/cs/aukcni-zpravodajstvi/1/nove-objeveny-capek-online
o autorovi: Narodil se 23. 3. 1887 v Hronově nad Metují a zemřel 13. 4. 1945v koncentračním táboře v Belsenu v Německu.
Malíř, knižní grafik, kreslíř a spisovatel.
Navštěvoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze a studoval v Paříži. Autor slova „robot“. Byl spoluzakladatel Skupiny výtvarných umělců, poté člen Spolku výtvarných umělců Mánes, s kterou se rozešel, aby pak působil ve skupině Tvrdošíjných.
Josef Čapek, mnohostranná osobnost meziválečného období, se narodil 28. března 1887 v Hronově. Byl to malíř, grafik, dramatik, prozaik a autor próz pro děti, žurnalista, výtvarný teoretik a kritik.
Slovesné dílo Josefa Čapka se vyvíjelo v těsném vztahu k tvorbě výtvarné. Zpočátku psal s bratrem Karlem krátké prózy, které postupně dokumentují vývoj obou autorů v kontaktu s dobovými stylovými tendencemi – od secese přes novoklasicismus po kubismus. Rozsáhlou část díla Josefa Čapka tvoří studia, eseje a fejetony o umění.
Otec Josefa Čapka byl lékař a osvětový pracovník, matka byla sběratelkou literárního folkloru. Oba sourozenci Josefa Čapka – Karel a Helena – byli spisovatelé. Dětství prožil v Malých Svatoňovicích a v Úpici.
Josef Čapek vystudoval německou tkalcovskou školu ve Vrchlabí. Roku 1904 odešel natrvalo do Prahy, kam se později přestěhovala celá rodina. V letech 1904 – 1910 studoval malbu a kresbu na Uměleckoprůmyslové škole v Praze.
Již za studií navázal kontakty s uměleckým a literárním světem. V letech 1910 – 1911 pobýval studijně v Paříži.
Po návratu do Čech byl kratší dobu redaktorem Uměleckého měsíčníku. Potom vstoupil do spolku Mánes a spoluredigoval jeho časopis Volné směry.
Spolu s bratrem Karlem a s S.K. Neumannem se podílel na vydání generačního Almanachu na rok 1914. V období mezi válkami se vedle malířství, knižní grafiky a scénického výtvarnictví věnoval novinářské a literární činnosti. Pracoval v Národních listech, v letech 1921 – 1939 pak v Lidových novinách.
Vzhledem k tomu, že se intenzivně angažoval v protifašistickém zápase, byl již 1. září roku 1939 zatčen a vězněn v koncentračních táborech.
Josef Čapek zemřel na sklonku 2. světové války, a to v dubnu 1945 v Bergen-Belsenu v Dolním Sasku pravděpodobně na tyfus. Symbolický hrob je v Praze na Vyšehradském hřbitově.
Vyvolávací cena:
1 400 000 Kč
Aktuální cena:
7 600 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
12.12.2022 20:15

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
7 600 000,00 Kč 12.12.2022 20:11:24
7 400 000,00 Kč 12.12.2022 20:07:26
7 200 000,00 Kč 12.12.2022 20:07:20
7 000 000,00 Kč 12.12.2022 20:06:51
6 800 000,00 Kč 12.12.2022 20:06:43
6 600 000,00 Kč 12.12.2022 20:04:05
6 400 000,00 Kč 12.12.2022 20:03:53
6 200 000,00 Kč 12.12.2022 20:01:24
6 000 000,00 Kč 12.12.2022 19:59:41
5 800 000,00 Kč 12.12.2022 19:58:24
5 600 000,00 Kč 12.12.2022 19:58:05
5 400 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:55
5 200 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:31
5 000 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:26
4 900 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:20
4 800 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:15
4 700 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:09
4 600 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:03
4 500 000,00 Kč 12.12.2022 19:55:02
4 400 000,00 Kč 12.12.2022 19:54:51
4 300 000,00 Kč 12.12.2022 19:53:03
4 200 000,00 Kč 12.12.2022 19:52:47
4 100 000,00 Kč 12.12.2022 19:49:46
4 000 000,00 Kč 12.12.2022 19:31:13
3 900 000,00 Kč 12.12.2022 19:28:08
3 800 000,00 Kč 12.12.2022 19:21:52
3 700 000,00 Kč 12.12.2022 19:21:45
3 600 000,00 Kč 12.12.2022 19:17:31
3 500 000,00 Kč 12.12.2022 19:16:35
3 400 000,00 Kč 12.12.2022 19:15:43
3 300 000,00 Kč 12.12.2022 19:09:32
3 200 000,00 Kč 12.12.2022 19:09:32
3 100 000,00 Kč 12.12.2022 19:06:20
3 000 000,00 Kč 12.12.2022 18:51:40
2 900 000,00 Kč 12.12.2022 18:49:51
2 800 000,00 Kč 12.12.2022 18:49:15
2 700 000,00 Kč 12.12.2022 18:47:22
2 600 000,00 Kč 12.12.2022 18:34:32
2 500 000,00 Kč 12.12.2022 17:14:27
2 400 000,00 Kč 12.12.2022 17:12:26
2 300 000,00 Kč 12.12.2022 17:12:13
2 200 000,00 Kč 12.12.2022 17:07:21
2 100 000,00 Kč 12.12.2022 10:44:33
2 000 000,00 Kč 12.12.2022 08:45:54
1 900 000,00 Kč 10.12.2022 22:45:37
1 800 000,00 Kč 8.12.2022 17:43:37
1 700 000,00 Kč 8.12.2022 09:13:37
1 600 000,00 Kč 30.11.2022 11:50:10
1 500 000,00 Kč 28.11.2022 10:54:12
1 400 000,00 Kč 11.10.2022 16:25:07