Hodonský František
Číslo položky: 15353
Zpět na aukce
popis: Olej na sololitu, rozměry: 80 X 58,5 cm
o autorovi: Malíř a grafik František Hodonský se narodil 19. února 1945 v Moravském Písku. Po studiích na uherskohradišťské střední uměleckoprůmyslové škole studoval v letech 1963 až 1969 v ateliéru krajinářské malby u prof. Františka Jiroudka na Akademii výtvarných umění v Praze. V období 1990 až 1997 byl profesorem na AVU v Praze a od roku 1998 je profesorem současné malby na Akademii umění v Bánské Bystrici na Slovensku.

Hodonský, který vstoupil do širšího povědomí kulturní veřejnosti na přelomu šedesátých a sedmdesátých let 20. století, se po dlouhá léta věnuje malbě. Svou pozici si v dějinách českého výtvarného umění získal svébytným zacházením s barvou, expresivitou malířského projevu i nevšední monumentalitou v zobrazování krajiny. Krajina - především lužní lesy v okolí Břeclavi, odkud pochází - poutá jeho pozornost vytrvale. V posledních letech ji zachycuje téměř bezvýhradně. Nejen ve svých rozměrných malbách, kde nejčastěji pracuje se smaragdovou zelení, která vyvolává vzpomínky na příšeří lužních lesů, odlesky vodní hladiny a probleskující světlo.

Souběžně s tvorbou malířskou rozvíjí také bohatou tvorbu grafickou. Začínal technikou linořezu, věnoval se ale také leptu, akvatintě a dlouhodobě litografii - technice propojující specifika malířského a kresebného projevu. Dřevořez si poprvé vyzkoušel na konci sedmdesátých let. Kontinuálně však začal touto technikou pracovat teprve po několikaleté odmlce a ve svém úsilí pokračuje dodnes. Dřevořez je jednou z nejstarších, ale také nejnáročnějších grafických technik. František Hodonský se s ní dokázal během dvou uplynulých desetiletí zcela sžít, poznal její charakteristické rysy i specifika a dokázal je ve své tvorbě plně rozvinout. Za inovativní přístup k této klasické grafické technice byl v roce 2010 odbornou porotou zvolen laureátem Ceny Vladimíra Boudníka. Do grafických listů Františka Hodonského proniká inspirace bujnou vegetací lužních lesů prostoupených živlem vody. Říční břehy a vodní toky zachycené za specifických atmosférických podmínek i v proměnnách ročních a denních dob se autorovou invencí proměňují v dynamické abstrahované kompozice blízké expresivní malbě.
V devadesátých letech našel další možnosti výpovědi a to prostřednictvím reliéfu, objektů a barevných dřevořezů. Citlivou výpověď nalézáme jak na tradičních otiscích, které vznikají v malých nákladech, tak na dřevěné matrice. Hodonský patří mezi výtvarné umělce, kteří dokáží své prožitky z přírody vyjádřit i slovně – básněmi; vydal sbírku Krajiny – lazury.

Publikace
Monografie – František Hodonský, vydala galerie Dolmen, Praha, 2010, text Jaroslav Vanča, doprovodné texty Eva Petrová, Jiří Machalický, Vlastimil Tetiva, Ivan Neumann
Vyvolávací cena:
2 500 Kč
Aktuální cena:
13 000 Kč

aukce končí za
Ukončená
21.06.2022 19:14

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
13 000,00 Kč 21.6.2022 19:10:29
12 000,00 Kč 21.6.2022 18:41:46
11 000,00 Kč 21.6.2022 18:40:55
(limitem)
10 500,00 Kč 21.6.2022 18:40:55
(limitem)
9 000,00 Kč 21.6.2022 15:55:26
(limitem)
8 500,00 Kč 21.6.2022 15:55:26
8 000,00 Kč 21.6.2022 15:55:00
(limitem)
7 500,00 Kč 21.6.2022 15:55:00
7 000,00 Kč 21.6.2022 15:53:42
(limitem)
6 500,00 Kč 21.6.2022 15:53:42
6 000,00 Kč 21.6.2022 15:50:34
(limitem)
5 500,00 Kč 21.6.2022 15:50:34
5 000,00 Kč 21.6.2022 13:59:15
(limitem)
4 900,00 Kč 21.6.2022 13:59:15
(limitem)
4 500,00 Kč 21.6.2022 13:59:00
(limitem)
4 400,00 Kč 21.6.2022 13:59:00
4 300,00 Kč 21.6.2022 12:05:18
(limitem)
4 200,00 Kč 21.6.2022 12:05:18
(limitem)
3 200,00 Kč 21.6.2022 12:05:10
(limitem)
3 100,00 Kč 21.6.2022 12:05:10
3 000,00 Kč 20.6.2022 23:08:55
(limitem)
2 900,00 Kč 20.6.2022 19:22:44
2 800,00 Kč 20.6.2022 19:02:40
2 700,00 Kč 20.6.2022 14:32:46
2 600,00 Kč 16.6.2022 07:38:35
2 500,00 Kč 17.5.2022 18:55:14