Seidl Václav
Číslo položky: 6047
Zpět na aukce
popis: Olej na plátně, rozměr 74 x 98 cm
o autorovi: Akademický malíř profesor Václav Seidl se narodil v Praze 4.
dubna 1886 v nezámožné měšťanské rodině, která žila po
generace v Praze. Již svými studijními výsledky a zájmem o
umění a kulturu přesahoval obvyklý měšťanský standard, a tak
po studiích na učitelském ústavu a krátkém kantorském působení
v Praze se rozhoduje pro uměleckou dráhu. Ještě před
absolutoriem na Učitelském ústavu (1905) začíná studovat
soukromou malířskou školu Karla Reisnera (večerní akt) a pak
na UMPRUM u profesora Felixe Jeneweina.
Roku 1907 již studuje jako řádný student v atelieru profesora
Jakuba Schickanedera a po čtyřletém studiu školu úspěšně
ukončí v roce 1911. Tentýž rok odchází do Paříže, kde v roce
1912 absolvuje Akademii JULIAN a tráví dále hodně času
soukromým studiem v evropských galeriích.
Již od počátku uměleckých studií věnuje veškerý volný čas
volné tvorbě. Malovat začíná v Posázaví, kde působí jeho
sestra Julie jako učitelka ve Světlé nad Sázavou, a mladý
Seidl zde má prázdninové zázemí. Ve Světlé nad Sázavou a v
Ledči pořádá také s pomocí dr. Skácelíka, starosty Umělecké
besedy v Praze, své první výstavy, kdy o Svatodušních svátcích
1910 vystavuje svou první obsáhlou kolekci 100 obrazů z
Posázaví. O kvalitách mladého Seidla svědčí i fakt, že tentýž
rok na stejném místě a pod stejnou patronací vystavovali tehdy
již slavní Jansa a Panuška. Seidl zde stržil nadšenou kritiku
a velký zájem veřejnosti.
Rok 1910 je i rokem, kdy Seidl objevil Orlické hory, zřejmě
díky pozitivním informacím od tehdy již do Orlických hor
zajíždějících slavných pražských malířů, a tak tráví v tomto
roce svůj první letní pobyt v Liberku u nadlesního A. Micky.
Sem později zajíždí již pravidelně se svou manželkou Antonií
Vojáčkovou-Seidlovou. Možná byl prvotním impulsem k objevení
Orlických hor i dopis Antonína Slavíčka historiku Gollovi v
srpnu 1909 z Rybné nad Zdobnicí, tehdy Německé Rybné:
"Lituji,že zde nejste, místa v okolí by Vás táhla. Na
severozápad jest Liberk. Podívám se tam, jen až bude počasí
lepší. - Byl jsem tam před lety. Je tam dřevěný kostelíček ze
XVI. století, podobný Slavoňovskému, ale je ještě lepší, má
šindele až k zemi. Uvnitř je v něm jako při pohádce starých
časů," píše Antonín Slavíček. Jisté však je, že Václav Seidl
se setkal náhodně s A. Mickou na Národohospodářské výstavě v
Praze a byl jím pozván do Liberka na letní byt, ale maluje zde
již i krátce v zimě 1911.
Václav Seidl se stává Liberku a Orlickým horám věrným a v
srpnu 1911 uspořádá za pomoci Krasoumné jednoty výstavu svých
obrazů v české škole v Liberku. Výstava sklidí obdiv,
regionální tisk se rozplývá chválou,výstava je pro velký zájem
prodloužena.
"Hrdým může být Liberk, že našel tak mistrného malíře svých
krás. Co se nepodařilo Antonínu Slavíčkovi, to ztvárnil nyní
1
lyrický krajinář Seidl", tak a podobně je výstava komentována
v tisku. Některé obrazy, jako např. "Panorama Velké Zdobnice",
"Liberský dřevěný kostelík", "Javornická pole", "Lopatářova
chalupa v zimě", "Sobina za soumraku" a další jsou označovány
za dosud nevídané ztvárnění tohoto půvabného koutu Orlických
hor. Seidlova tvorba se vyznačuje jemným, lyrickým uchopením
barevnosti obrazů, vyniká pak v neopakovatelném zobrazení
zimních motivů.
V srpnu 1912 vystavuje Seidl 60 obrazů v Rychnově nad Kněžnou,
výstava je opět pro velký zájem prodloužena. Malíř pořádá
přednášky k malířství a výtvarné výchově. Veškeré výtěžky z
těchto akcí jsou nezištným Seidlem určeny na dobročinné účely.
Seidlovi je v tisku opakovaně děkováno za propagaci Orlických
hor a celého kraje. Seidl tak nemalým dílem přispěl k
mimořádné propagační a publikační práci dr. Štemberky a dr.
Březiny.
Pak následuje nevítaná pauza - I. světová válka 1914-1918
nevynechá ani Václava Seidla, který je po dvojitém střelném
zranění obličeje a nadloktí levé ruky odsunut z východní
fronty do zápolí a tak se mu podaří přežít, i když následky
předchozího tyfového onemocnění si ponese po zbytek života
oslabeným srdcem.
V Praze bydlí manželé Seidlovi do roku 1927 nejprv
Vyvolávací cena:
1 800 Kč
Aktuální cena:
1 800 Kč

aukce končí za
Ukončená
22.02.2018 20:01

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
1 800,00 Kč 29.12.2017 09:52:30