Lhoták Kamil
Číslo položky: 12149
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Lahev za ohradou
popis: Litografie, rozměry listu : 30 x 21,5 cm, tisk: 12 : x 9,5 cm. Sbírka -Vladimír Mikule.
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
500 Kč
Aktuální cena:
1 800 Kč

aukce končí za
Ukončená
25.01.2021 21:33

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
1 800,00 Kč 25.1.2021 21:29:59
(limitem)
1 700,00 Kč 25.1.2021 21:27:52
1 600,00 Kč 25.1.2021 20:43:18
1 500,00 Kč 25.1.2021 20:42:45
(limitem)
1 400,00 Kč 25.1.2021 20:42:45
1 300,00 Kč 25.1.2021 20:32:50
(limitem)
1 200,00 Kč 25.1.2021 20:30:35
1 100,00 Kč 25.1.2021 19:04:24
(limitem)
1 000,00 Kč 25.1.2021 19:04:24
(limitem)
800,00 Kč 25.1.2021 10:58:02
(limitem)
700,00 Kč 25.1.2021 10:58:02
(limitem)
700,00 Kč 19.1.2021 09:13:29
(limitem)
600,00 Kč 19.1.2021 09:13:29
500,00 Kč 17.12.2020 13:35:30
(limitem)