Lhoták Kamil
Číslo položky: 12170
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy P.F. a podpis na známkách
popis: Litografie, rozměry listu : 15 x 10,5 cm. Sbírka -Vladimír Mikule.
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
300 Kč
Aktuální cena:
1 900 Kč

aukce končí za
Ukončená
25.01.2021 21:47

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
1 900,00 Kč 25.1.2021 21:43:20
1 800,00 Kč 25.1.2021 21:41:55
1 700,00 Kč 25.1.2021 21:39:06
1 600,00 Kč 25.1.2021 21:36:51
1 500,00 Kč 25.1.2021 21:34:34
1 400,00 Kč 25.1.2021 21:31:23
1 300,00 Kč 25.1.2021 21:29:23
1 200,00 Kč 25.1.2021 21:25:42
1 100,00 Kč 25.1.2021 21:24:36
1 000,00 Kč 25.1.2021 21:22:53
900,00 Kč 25.1.2021 21:22:23
800,00 Kč 25.1.2021 21:21:10
700,00 Kč 25.1.2021 21:19:52
600,00 Kč 25.1.2021 21:04:37
500,00 Kč 25.1.2021 20:41:18
400,00 Kč 17.12.2020 13:35:15
300,00 Kč 12.12.2020 21:40:45