Lhoták Kamil
Číslo položky: 12154
Zpět na aukce
popis: Litografie, rozměry listů : 11 x 14,5 - 10,5 x 12 - 13 x 9 cm. Sbírka -Vladimír Mikule.
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
500 Kč
Aktuální cena:
1 700 Kč

aukce končí za
Ukončená
25.01.2021 21:07

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
1 700,00 Kč 25.1.2021 21:03:21
1 600,00 Kč 25.1.2021 20:52:33
1 500,00 Kč 25.1.2021 20:52:01
(limitem)
1 400,00 Kč 25.1.2021 20:52:01
(limitem)
1 200,00 Kč 25.1.2021 20:26:33
(limitem)
1 100,00 Kč 25.1.2021 20:26:33
1 000,00 Kč 25.1.2021 20:26:23
(limitem)
900,00 Kč 25.1.2021 20:26:23
800,00 Kč 25.1.2021 20:08:39
700,00 Kč 25.1.2021 17:16:45
600,00 Kč 17.12.2020 13:34:58
500,00 Kč 12.12.2020 21:39:48