Minka Petr
Číslo položky: 12104
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Ex libris V. Mikule - Pocta J. Seifertovi
popis: Lept, rozměry listu : 30 x 21 cm, tisková plocha : 15 x 11 cm, 8/50
o autorovi: Petr Minka, malíř a grafikse narodil v Ústí nad Labem 19. července 1961. Žije a tvoří střídavě v Praze a ve Štětí na Litoměřicku. Původní profesí je rytcem a své umělecké vzdělání doplnil v letech 1981 – 1986 na Sřední odborné škole výtvarné Václava Hollara v Praze.

Měla jsem to potěšení a čest Petra Minku na výtvarné škole učit. Byl to velmi svědomitý, pracovitý a mimořádně nadaný student. Po absolutoriu se převážně věnoval knižní grafice, ilustroval a upravoval řadu knih. Lze zmínit alespoň ilustrace a obálku knih „Mauglí“ R. Kiplinga, nebo „Stroj času“ a „Ostrov doktora Moreaua“ H. G. Wellse. Posléze se zaměřil na volnou grafiku, jak na sérii tematických grafických listů, tak na tzv. drobnou grafiku pravé neprávem opomíjené sběratelské skvosty - na ex libris a pamětní listy. Ve volné grafice se zpočátku zaměřil na velké osobnosti se vztahem k Praze. Historie Prahy a její osobité, dosud zcela nezničené kouzlo v kontextu velkých a starobylých evropských měst je pro Minku i dnes trvalým zdrojem inspirace. Grafické listy věnované Praze mají nejen velký výtvarný půvab, ale bez výjimky navozují až mystickou duchovní atmosféru Prahy. Např. „Nový svět“, „Praha židovská“, „ Ahasver“, „Zvony“ a „Praha magická“, nebo „Praha tajemná“. K výročí Rudolfa II. v roce 1997 vytvořil cyklus sedmi grafických listů „Osobnosti rudolfínské doby“ v typograficky upraveném přebalu: císaře Rudolfa II, astronomů Tychona Brahe a Johana Keplera, malíře Giuseppe Arcimbolda, renesančního šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, doktora Jána Jesenského a slavného rabbiho Jehudu Löwa. Každý z těchto grafických listů je obrazovou syntézou příslušné osobnosti, vyjadřuje její podstatné hodnoty a prostředí jejich života.

Dokonalé zvládnutí umělecké kresby i grafické profese umožnilo umělci využít při tvorbě všech možností technik suché jehly, leptu a měkkého krytu, což dává jeho pracem jak grafickou přesnost, tak malířský kolorit v široké škále od nejsvětlejších po nejtmavší partie.

Ke grafické profesi již tradičně patří znalost písma a zvládnutí kaligrafie. Již na výtvarné škole v tomto oboru Petr Minka vynikal a sám se nejednou přiznal, že vždy rád využije příležitosti písmo do obrazu zakomponovat. Tuto schopnost i zálibu mnohokrát předvedl při doplňování svých grafik s velkým vkusem rytými texty.

Své grafické listy autor také sám tiskne. Zpočátku byl ovšem vyzbrojen pouze teoretickými znalostmi a základními odbornými postupy získanými při studiu. Dnes již má za sebou mnoho tisíc pracovních hodin strávených u grafického hlubotiskového lisu. Experimentováním metodou pokus-omyl, tvrdošíjnou neústupností a neochotou ke kompromisu, který by znamenal slevit z nároků na technickou i uměleckou kvalitu, dobral se osobitého tiskového postupu a tím i nezaměnitelného vzhledu grafického listu. V poslední době spolupracuje Petr Minka i s uměleckým tiskařem Petrem Kábrtem z Lomnice nad Popelkou a z této plodné spolupráce vzešlo již vícero krásných tisků. Rovněž ze spolupráce s uměleckým litografem Tomášem Svobodou vzniklo již více drobných grafik a ex libris i rozměrnějších litografie volného rázu, vytvořené křídovou kresebnou technikou.

Od roku 1998 Minka úzce spolupracuje s milovníky grafik, zejména se sběrateli ex libris. Dodnes vytvořil ne sice početně ohromující, zato však skvostnou řadu grafických lístků, které okouzlují nejen sběratele, ale i umělecké laiky nejen brilantním ztvárněním významných osobností, jako např. B. Němcové, J. Seiferta, J Zrzavého, B. Smetany, A. Dvořáka, B. Hrabala, T. G. Masaryka, E. Destinové, Marie Čermínové-Toyen, J. Váchala a jiných, ale i osobností světové kultury, W. A. Mozarta, R. Kiplinga, Leonarda da Vinci a dalších apod. Ve své tvorbě ex libris využívá autor i mytologické a bájeslovné motivy, s velkým zájmem o duchovní náplň a mravní poselství minulosti, a to s velkým citem pro poetičnost. Např. „Golem“, „Poseidon“, „Leda“, nebo „Danae“. Ve sběratelských kruzích a v kruzích kultivovaných milovníků grafiky je umělec
Vyvolávací cena:
800 Kč
Aktuální cena:
800 Kč

aukce končí za
Ukončená
25.01.2021 19:08