Lhoták Kamil
Číslo položky: 51165
Zpět na aukce
Moje sledované obrazy Společná večeře 1973
popis: Litografie , list : 33,3 x 22,1 cm a tisk : 18,8 x 9,3 cm
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
200 Kč
Aktuální cena:
700 Kč

aukce končí za
Ukončená
06.03.2018 21:23

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
700,00 Kč 6.3.2018 21:19:20
(limitem)
600,00 Kč 6.3.2018 21:19:19
500,00 Kč 6.3.2018 20:49:15
(limitem)
400,00 Kč 6.3.2018 10:31:52
300,00 Kč 5.3.2018 13:59:54
200,00 Kč 27.2.2018 12:22:22