Lhoták Kamil
Číslo položky: 51157
Zpět na aukce
popis: Lept - list 10,5 x 7,5 cm ruční papír
o autorovi: Narodil se 25. 7. 1912 v Praze a zemřel 22. 10. 1990 tamtéž.
Malíř, grafik, ilustrátor, filmový tvůrce.
Výchozím podnětem jeho tvorby byl obdiv k moderní civilizaci, k období přelomu 19. a 20. století. Inspiraci čerpal z knižních ilustrací, časopisů, dobrodružných románů J. Vernera a v atmosféře městských periférií. Ovlivnila jej i výstava Poesie 1932, tvorba H. Rousseaua a J. Šímy. Náměty jeho obrazů byly krajiny, v nichž se v harmonickém poměru propojovala příroda s civilizačními prvky. Zachytil idylický svět balonů, vzducholodí, vysokých kol, tricyklů, starých automobilů, letadel, lodí nebo ponorek. Od 1939 byl členem Umělecké besedy, od 1942 členem Skupiny 42 a od 1945 SČUG Hollar. Od počátku 60. let se soustředil na kvalitativní účinky barvy. Od 1966 se svými obrazy s reklamními tabulemi, plátěnými draky, terči a barely přiblížil problematice Nové figurace. Celou tvorbou procházel ojedinělý soubor maleb, kreseb i grafik s podobiznou dívky nazvaný Dcera velkoměsta. Nedílnou součástí jeho díla tvoří kresby, volná grafika a knižní ilustrace. Věnoval se i známkové tvorbě, v níž se námětově promítají tytéž inspirační zdroje jako v malbě a grafice. Patří k průkopníkům českého animovaného filmu.

(Výtvarné centrum Chagall)
Vyvolávací cena:
100 Kč
Aktuální cena:
700 Kč

aukce končí za
Ukončená
31.01.2018 21:21

Seznam příhozů

Častka Přihozeno
700,00 Kč 9.1.2018 20:54:38
(limitem)
600,00 Kč 9.1.2018 20:54:38
500,00 Kč 7.1.2018 12:51:36
400,00 Kč 6.1.2018 17:31:08
300,00 Kč 6.1.2018 13:29:43
200,00 Kč 2.1.2018 15:08:35
100,00 Kč 27.12.2017 09:52:38