Autor Počet položek
Otto Hellmeier 1
Vladimír Štěpánek 1
Vilém Trsek 1
Dezider Milly 1
Karel Šula 1
Řivnáč 1
Josef Říha 0
Bedřich Mudroch 0
Miloš Středa 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
František Viktor Podolay 0
Joža Mikš 0
Jaroslav Rijaček 0
Bohumil Mareček 0