Autor Počet položek
Karel Šula 1
Řivnáč 1
Josef Říha 1
Bedřich Mudroch 1
Miloš Středa 1
František Viktor Podolay 2
Joža Mikš 1
Jaroslav Rijaček 1
Bohumil Mareček 1
Renata Štolbová 1
Bohumír Číla 1
. Humpl 1
František Pečinka 1
připsáno Kubišta 0
J. Ladislav Špitník 1
František Uprka 2
Tonči Kessler 1
připsáno Kubišta 1
Josef Brož 2
Bedřich Budil 1