Autor Počet položek
Jaroslav Věšín 3
Veno Veselý 1
Aleš Veselý 0
Jindřich Veselka 4
Ladislav Vele 1
Josef Velčovský 11
Rudolf Vejrych 1
Pavel Vevrys 0
Václav Vaner 9
Jitka Válová 0
Jiří Walenta 0
Josef Váchal 23
Rudolf Vácha 1
Rudolf Václavík 6
Hilar Václavek 0
Jan Václav Sládek 2
Ludvík Vacátko 6
Jan Wendler 0
. Nesignováno 587
Fišera 46 1