Autor Počet položek
Ferdinand Engelmüller 1
Johnny Jonas 1
Jiří Stejskal 1
Hankus 1
Jaroslav Kobylinský 1
Lexa 1
Vladimír Šilhavý 1
L. Linský 1
Jaroslav Koluch 1
Jaroslav Trnka 1
František Líbal 1
F.A. Herkodll 1
Paleček 1
August Brömse 1
Václav Brožík 1
E. Wiedemann 1
jan Nowopacký 1
S. Odvárka 1
Jan Čapoun 1
Kříž 1