Autor Počet položek
Emil Sedláček 3
E. Popperl 1
A. Kladenská 1
Palentová 1
A. Peshe 1
Karel Živný 1
Anna Macková 2
B. Jan Melichar 3
Jiří Peca 1
Jan Holešanský 1
Josef Zeman 1
Karel Tondl 1
Marcus Stone 1
Mayer 1
Benešová 1
Slezák 1
Bohumil Jaroš 1
Šustek 1
Václav Jansa 1
Oksana Veber 2